Resonemang om rättvisa i samhällskunskap

Pedagog Stockholm har lagt upp filmer från en av sina utvecklingsdagar. Bland annat finns en film om resonemang om rättvisa i samhällskunskap. Jag sammanfattar filmen och delar mina tolkningar nedan.

I samhällskunskap kommer elever in med tre olika perspektiv på rättvisa:

Rättvisa som ett universellt värde.

Rättvisa som ett personligt värde, exempelvis:

 • Det är rättvist att andra betalar skatt så jag kan få bidrag. (Min tolkning av Tväråna).
 • Det är orättvist att jag behöver betala så mycket skatt.(Min tolkning av Tväråna).

Rättvisa som ett essentiellt omtvistat värde, exempelvis:

 • Likhetsrättvisa: Att alla får en lika stor tårtbit är rättvist.
 • Behovsrättvisa: Att den som är hungrigast får den största tårtbiten är rättvist.
 • Meriträttvisa: Att den som gjort tårtan får den störta biten är rättvist.

Hur når vi resonerande om rättvisa som ett essentiellt omtvistat värde?

Det finns ett perspektiv på texter som menar att texter tillhör olika genrer; basgenrer eller en specificering av någon av dessa, eller en blandning av flera olika genrer. Ta en stund att titta på bilden nedan. Det är en av det för klassrummet mest konstruktiva kunskapssmulorna jag mött under min tid på universitetet. genrer

När jag lyssnar till Tväråna tolkar jag det som att resonemang om rättvisa som ett essentiellt omtvistat värde återfinns under genren, förklaringar och vidare villkorsförklaringar. Jag uppfattar det också som att det som för eleverna inte fungerar lika väl är undervisning som på något vis efterfrågar en faktoriell eller konsekvensförklaring runt rättvisebegreppet.

Tväråna ger ett antal råd kring saker som fungerat mindre bra och saker som fungerat bra att göra i undervisning för att komma fram till ett resonemang om rättvisa som ett essentiellt omtvistat värde.

 • Låt inte de politiska ideologierna fungera som grund för olika syn på begreppet.
 • Utgå ifrån ett ämnesspråk som innefattar begrepp som: princip, grundantagande, orsaksanalys, och kritisk analys.
 • Ge eleverna ett genuint problem som kräver en kritisk granskning.
  • Exempelvis – etiskt riktigt agerande i en mobbningssituation.
 • Ge eleverna beröm för att de uttrycker åsikter, alltså inte baserat på typen av åsikt.
 • Fråga inte – vad tycker ni är mest rätt?
 • Försök inte få eleverna att sätta sig in i andras tankar för att hitta fram till begreppet.

Här finns en bild från filmen där Tväråna visualiserar hur perspektiven på rättvisa och olika typer av samhällsvetenskapliga resonemang om rättvisa förhåller sig till varandra.

rättvisa

Lärarens (och mina) ämneskunskaper

Lärarens ämneskunskaper och egna förståelse av rättvisebegreppet nämns också kunna bidra till framgångsrik undervisning. Jag prövar därför att föra ett resonemang om luftföroreningarna i Kina utifrån idén om rättvisa som ett essentiellt omtvistat värde. Utifrån meriträttvisa torde den som skapat förutsättningar för mest ren luft få njuta av denna och den som då å andra sidan skapat smutsig luft torde vara lämnad åt att andas tungt. Möjligen kan man ta resonemanget ett varv till och fundera över vilka handlingsalternativ som Kina i realiteten har här, alltså problematisera meritsidan av begreppet. Förenklat utifrån tårtexemplet, om tårtbaket inte sker på lika villkor – hur ska vi då avgöra vem som gjort sig förtjänt av den största biten tårta?

Utifrån behovsrättvisa så borde man kunna tänka att alla borde ges möjlighet att andas hälsosam luft – vilket då ger att det är rättvist att alla världens länder bidrar till att luften blir ren i Kina? Detta kändes inte alls som det blev rätt, får nog kolla upp detta!

Sista då, likhetsrättvisa, alla har rätt till samma jämnbra eller jämndåliga luft? Eller kanske – alla stater har autonomi och med andra ord lika stor möjlighet som andra stater att hantera sin luft? Fast den känns inte som den håller, stater har på inget sätt lika förutsättningar. Nu har jag officiellt kört helt i diket vad gäller rättvisa som ett essentiellt omtvistat begrepp. Ger mig själv Fx och hemläxa!

Lekfull skräckis av David Mitchell – Slade House

“Slade House” is what happens when authors start writing their own fan fiction.” – Otroligt träffsäkert från The New York Times. Efter att ha läst The Bone Clocks av David Mitchell har jag längtat efter uppföljaren, Slade House.

Det går således inte att läsa Slade House utan att samtidigt läsa in och jämföra med Mitchells tidigare bok. Vilket kanske inte är helt fel eftersom Mitchell själv säger att alla hans romaner är delar av en stor “uber-novel”. Slade House är en intelligent berättelse som ger ett kärt återseende av en bekant värld. Men den befinner sig ett visst avstånd ifrån The Bone Clocks. The Bone Clocks är mycket mer komplext berättad och innehåller fler parallella berättelser. Precis som Atwood så är Mitchell lite svår att genre definiera. Om jag detta till trots ska säga något om Slade House tycker jag att den kanske ligger närmast skräck – vilket The Bone Clocks absolut inte gör.

Mitchell har med Slade House verkligen gjort avtryck i sociala medier eftersom han först publicerade en del av berättelsen som en Twitter novell. Han lät sedan en av berättelsens karaktärer twittra från ett “eget”-konto inför boksläppet.

I November fick The Bone Clocks pris som bästa roman vid the 2015 World Fantasy Awards. Slade House kommer inte att vinna några liknande priser. Därför tycker jag att den som är nyfiken på Mitchells författarskap först ska plocka upp The Bone Clocks. Det jag kanske kan hoppas på är att priset som The Bone Clocks vunnit kommer leda till att boken översätts till svenska – det hade varit flott!

När jag ser vad jag nu skrivit om Slade House tycker jag att  att den oerhörda kvalité och fantasi som Mitchell skriver med inte framkommer riktigt. Mitchell är en av det absolut mest begåvade författare jag läst. Slade House är ett sammanhållet, spännande och inspirerande verk. Som absolut kan stå för sig själv. The Bone Clocks kastar bara en framtida klassikers skugga över den. Kanske något orättfärdigt.

Årets mest efterlängtade bok

När jag förstod att David Mitchell skulle skriva en fortsättning på The Bone Clocks bestämde jag mig direkt för att ögonblicket jag fick fortsättningen i min hand skulle bli högtidligt. Just då var tanken mest att det aldrig är fel att han en anledning att fira något och att det typ kändes rätt. Nu har jag boken i min hand och tanken och känslan om högtidsstunden har växt under väntan.

2015-11-17 14.09.50-1Jag är så glad över att Mitchell har friheten att skriva, och jag har friheten att läsa den här berättelsen. Jag är så tacksam över att jag kan tillägna mig berättelser på fler språk än svenska, världen blir större och närmare på samma gång. Jag känner mig ödmjuk inför att jag faktiskt har tid att läsa berättelser enbart för nöjes skull.

Högtider brukar oftast innehålla lika delar mat och lika delar ritualer. Syltkakor är inte paxade av någon annan högtid så det skulle väl kanske kunna användas för min nya högtidsdag – ankomstdagen för årets mest efterlängtade bok.

Att motivera litteraturval

Röd kärlek är en östtysk familjehistoria vars berättelse börjar någon gång innan andra världskriget. Det är en läsvärd bok. Jag är både glad och tacksam över att jag fick tips om den här boken och att jag hade kraft att ta mig igenom den. Ämnet som boken berör kan te sig aktuellt och relevant och därmed även göra boken intressant i undervisning.

Bokens innehåll berör andra världskriget och det finns berättelser från båda sidorna i kriget. Detta tänker jag kan vara ett känsligt ämne att beröra. Boken Kort kjol togs nyligen bort ifrån undervisning efter att föräldrar ansett att ämnet som den boken berör är för känsligt. Med dessa associationer i tankarna började jag leta efter resonemang och vägledning om hur böcker med känsligt innehåll kan hanteras i undervisning.

Hur ser diskussionen om känslig litteratur ut hos lärarförbuden?

En sökning på Kort kjol ger inget resultat hos Svensklärarföreningen, Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden eller i Lärarförbudets Lärarnas tidning. Sökningen är trubbig, ämnet kan ha tagits upp på annat sätt – om du läst något i frågan i dessa tidningar får du gärna tipsa om detta.

Vilken vägledning runt känslig litteratur ger läroplanen?

Vilka skrivningar och eventuell vägledning finns i skolans värdegrund? Där står bland annat följande:

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande

Denna skrivning syftar på att ett historiskt perspektiv ska finnas med i undervisning. Om den skulle kunna användas som stöd för valet att använda Röd kärlek i undervisning uppfattar jag ytterst som en tolkningsfråga. Efter detta gick jag vidare för att se om det skulle kunna finnas argument ur ett vidare vetenskapligt perspektiv.

Hur ser den vidare vetenskapen ut runt läsning av känslig litteratur?

I Grundskoletidningen nummer fem från i år finns en intervju med Anders Öhman om varför läsning generellt är viktig. Ett citat från Öhman:

Det finns en rad olika anledningar. Dels gynnar det färdig heter som att koncentrera sig, att formulera sig muntligt och skriftligt och att lära sig se sammanhang, dels lever man sig in i andra människors sätt att tänka, vilket ökar den empatiska förmågan.

För några veckor sedan presenterade Anna Lova Olsson sin avhandling: Strävan mot Unselfing – En pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch I sin avhandling argumenterar hon för att läsupplevelse, laddat med känslor, öppnar vägen till en process mot att bli en mer moralisk människa. Vid en närmare titt på avhandlingen visar det sig att Olsson inte argumenterar för att alla former av skönlitteratur skulle ge en mer moralisk människa, således blir avhandlingen svår att använda som ett vetenskapligt argument för läsning av Röd kärlek.

Hos Skolverket finns en intervju med den fenomenale Magnus Persson med titeln – Vässa argumenten för litteraturläsning. Personligen har jag lite svårt att hitta starka argument i just den här texten. Persson har också skrivit Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning. Jag har bara läst delar av denna – kanske finns resonemanget jag eftersöker i boken som helhet.

När jag började fundera på hur Röd Kärlek eventuellt skulle kunna tas i i undervisning och hur argumenten för det skulle kunna se ut tänkte jag att det var ett bra utgångsläge att undersöka för att hitta generella eller generaliserabara svar. Där jag står nu i mina tankar, inser jag att jag hade fel. Varje bok som används i undervisning måste ges plats utifrån sina egna argument.

Trigger Warnings – ett besläktat ämne

Under året har det också pågått en diskussion om Trigger Warnings i undervisning och framförallt runt litteratur. Diskussionen känns besläktad om än inte identisk med den om att välja bort litteratur med för känsligt innehåll.  Dick Harrison har skrivit en skarp essä om företeelsen. Framförallt sätter han företeelsen med trigger warnings respektive kränkthet i ett historiskt och samtida perspektiv. Harrisons text är intressant men ger inte direkt någon vägledning.

Om ont och gott i litteratur

En fin diskussion om ont och gott i fantasylitteratur finns i avsnitt 46 av Fantastisk podd. Återigen inga svar, men en fördjupning.

Slutsatser

Det går kanske inte att förutspå vilken litteratur som kommer att uppfattas som känslig och inte i undervisning. Den tid jag lagt ner på att söka diskussion och resonemang i frågan har inte gett så mycket svar. Kanske skulle jag önska att exempelvis lärarförbuden undersökte frågan lite närmare. Sammantaget är det min övertygelse att det är bättre att vara förberedd och agera proaktivt, med kunskap och vetenskap, än att hamna i en situation där man tvingas agera reaktivt.

Triss i återkoppling

Välfungerande återkoppling har jag läst tre innehållsrika, relevanta och givande texter om. För den intresserade rekommenderar jag att de läses i följande ordning: 

maja-larsson-kommunikationÅterkoppling och feedback – en utmaning värd namnet av Daniel Sandin

http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararennr_1493875252.pdf

Kampen om återkopplingen del 3 av Annki Norman
http://www.venitinmentem.se/?p=306
Del 1 och 2 i Normans bloggserie är också mycket läsvärda.

Fråga eleverna – Hur gör jag när jag bedömer erat kunnande och sätter betyg i kursen? Av Malin Nyberg
http://larareemellan.blogspot.se/2015/10/fraga-eleverna-hur-gar-min-bedomning.html

Ödmjukt tack till alla lärare som delar med sig av sina praktiker och reflektioner – det är verkligen ovärderligt att få ta del av.

Minoritetsspråk i Sverige

Följande text om minoritetsspråk i Sverige är skapad som en del av en kursuppgift om att skriva en kort lärobokstext. Jag lägger ut texten här – för att fler kanske är hjälpta av en CC dela likaresurs om våra minoritetsspråk. Texten hade från början bilder som jag av upphovsrättsskäl plockat bort. Denna text delar jag däremot med Creative Common licensen, Creative Commons erkännande, dela lika. Längst ned finns några källor för den som vill fördjupa sig ytterligare.

I Sverige talas uppskattningsvis 150 olika språk. Kanske talar du ett eller flera av dessa. Språk som talas inom Sveriges gränser av färre talare än det svenska språket kallas minoritetsspråk. Arabiska är t.ex. ett av världens största språk men i Sverige är det ändå ett minoritetsspråk. Den 1 januari 2010 fick fem minoritetsspråk en särskild ställning när lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft. Lagstiftningen som berör minoritetsspråken och dess talare berör också våra nationella minoriteter.

Bakgrunden till 2010 års svenska lagstiftning återfinns på EU-nivå och riktlinjer som Europarådet formulerat. Vilka nationella minoriteter och minoritetsspråk som skulle få erkännande och skydd i lagstiftning byggde på två saker. Att språket talats i Sverige i minst hundra år och att talarna själva önskade att få ställning som nationell minoritet. Minoritetsspråken med skydd i lagstiftning är: samiska, finska, romani chib, meänkieli och jiddisch.

Finska

Människor har flyttat mellan Sverige och Finland under lång tid. Sverige gav på 1500-talet skattelättnader till de finländare som ville flytta till Sverige. Under 1960-talet kom många finländare till Sverige för att arbeta inom industrin. Detta har lett till att det finns en relativt stor grupp finsktalande i Sverige. Rörelsen mellan länderna går även att följa genom vissa ord. ”Hen” är ett låneord från finskans ”hän”, ett finskt pronomen. Efter att hen plockats upp i svenskan började det först användas på Åland och sedan på nytt i Finland i mycket större omfattning än tidigare.

Meänkieli

Historien bakom meänkielitalarna i Sverige knyter an till Sverige och Finlands sammanflätade historia. 1809 blev Tornedalen svenskt efter ett fredsfördrag mellan Ryssland och Sverige som krigat. I Tornedalen bodde 1809 finsktalande och sedan dess har språket utvecklats till att bli ett eget språk som idag kallas meänkieli.

Samiska

Samiskan är det äldsta språk som talas i Sverige och Norden. Språket har ett ursprung som går 4000 år tillbaka i tiden och det finns belägg för att språket talats i Sverige i minst 2000 år. Samiska talas av människor i de norra delarna av Norge, Sverige, Finland samt i vissa delar av Ryssland. Idag kan vi se att samiska får mer plats i samhället då exempelvis ortsnamn i Norrland nämns på både svenska och samiska på skyltar och kartor.

Romani chib

Romani chib kom till Sverige för ungefär 500 år sedan när de första romerna kom till Sverige. Romani chib är ett indoeuropeiskt språk, som idag bär med sig influenser från många länder däribland: Indien, Iran, Grekland, Rumänien och Sverige. Att romani chib funnits länge i Sverige märks bland annat på låneorden från språket som finns i svenska. Att bli arg och ”lacka ur” är exempelvis ett minst 300 år gammalt uttryck som svenskan lånat in från romani chib.

Jiddisch

Jiddisch kom till Sverige på 1700-talet när de första judarna kom till Sverige. Jiddisch är de minsta av våra minoritetsspråk och talas av ungefär 3000 personer. Språket utvecklades från början ur hebreiska, franska och tyska. Jiddisch skrivs med hebreiska bokstäver från höger till vänster.

Vad betyder rättsskyddet för minoritetsspråken?

Minoritetsspråkens juridiska ställning, som de fått genom lagstiftningen, ger ett grundskydd för språken och dess talare. Det offentliga Sverige, som t.ex. skola, domstolar och statlig media, ansvarar för att skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, identitet och sina språk.

Våra fem minoritetsspråk har inte samma rättigheter i lagen. Finska-, samiska- och meänkielitalare har exempelvis rätt att i kontakt med vissa kommuner tala sitt eget språk och få barnomsorg och äldreomsorg på sitt modersmål. Det har inte jiddisch och romani chibtalande.

I tolkningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk menar man att en av de viktigaste funktionerna som lagstiftningen fyller är att den ger ett skydd från försök att hindra människor från att använda något av minoritetsspråken.

Källor

Borde jag blogga om en bok jag inte gillar?

Jag har läst en bok som jag faktiskt inte gillade alls. Nu funderar jag över om jag borde blogga om den här boken eller inte?

2015-10-15 07.33.14För att hitta ett svar på den här frågan började jag fundera på anledningarna till att jag skriver om böcker jag läser.

Den första orsaken är att jag älskar science fiction! Jag vill dela min läsglädje och kanske inspirera någon mer att öppna något av alla mästerverk som finns.

Den andra anledningen – jag läser böcker som på något vis kan tänkas bidra till min kunskapsutveckling som lärare, inom samhällskunskap eller svenska. Att blogga om dessa böcker är ett bra sätt att reflektera över vad jag läst. Det fungerar också som en minnesanteckning för framtiden.

Slutligen läser jag skönlitteratur som jag tror att jag kommer kunna använda i undervisning på något sätt, i framförallt svenska eller SFI. Att blogga om läsningen av dessa böcker är även detta ett bra tillfälle till reflektion, organisation och minnesanteckning.

När jag läser dessa anledningar tänker jag att en bloggpost om en bok som jag inte gillar, inte är motiverat?

Här funderar jag vidare på om jag skulle tänka annorlunda beroende på vilken typ av bok det handlade om? Om jag skulle läsa en klassiker och inte gilla den, skulle jag blogga om det? Om jag skulle läsa en faktaorienterad bok och inte gilla den, skulle jag blogga om det?

Har du några tankar? Finns det argument för att skriva om böcker man inte gillar? Lägg en kommentar på Twitter!

Grammatik i bilder

svenska språket

För ungefär två år sedan ritade jag den här bilden för en grupp jag undervisade i sfi. De hade svårt att greppa syftet med grammatik och hur de olika delarna i språket hänger ihop. Jag skrev då detta om hur jag tänkte runt bilden:

Jag vill ge studenterna en bild av vad vi tränar på, och samtidigt ge dom en uppfattning om omfattningen av svenskans olika delar. Himlen, bakgrunden är den kulturella kontexten för språket. När det gäller verb finns det fem verbformer att behärska, därav bergen. Till verben är adverben knutna, som oftast beskriver verb. De ska föreställa en strand på bilden. Prepositioner beskriver bland annat plats, därför har de fått en tydlig plats ovanför allt i form av moln. Adjektiven beskriver oftast substantiv och flyter därför i havet av substantiv, tre båtar för de tre komparationsgraderna. Substantiv, ja det finns en oändlig mängd, därav havet, bilden säger inget om hur svårt detta är i svenskan. Pronomen, ersätter ofta en människa i någon form, därav flickan. Ifrån landremsan av ordföljd går en bro till den svenska skärgården av melodi i språket, prosodi om man vill då. Bron visar konjunktioner, som binder ihop meningar och satser. Hela hörnet av melodi, konjunktion och ordföljd blev rätt kass. Det går som sagt att kritisera bilden för allt den saknar, satslära som en av många saker. Men, ville börja någonstans!

Jag vidhåller idag att den har många brister men den fyller också en funktion som jag tycker är viktig. Den förklarar grammatik på ett annat sätt, och just det där med att kunna förklara en sak på många olika sätt upplever jag är en av många framgångsfaktorer i undervisning.

Min högsta önskan hade varit att någon med mer grammatikkunskaper och konstnärlighet ritade om den här bilden, och ritade fler bilder som förklarade delarna i det svenska språkets struktur!

Jag hade en annan idé om illustrationen där verben skulle representeras av vagnar i ett tåg för att fånga rörelsen i tid de representerar, skulle jag fortsätta idag är det nog där jag skulle börja.