Två och en halv böcker av H.G. Wells

I tv-serien Warehouse 13 finns en underfundig och sympatisk porträttering av H.G Wells som kvinna. H.G Wells, som var man,  levde under 1900 talets första hälft och skrev ett gäng romaner och noveller. Han var britt, vilket avseglas i hans kanske mest kända roman, världarnas krig, eller The War of the Worlds som den heter i original.

2016-12-09-11-22-25Jag har ganska länge varit nyfiken på Wells, bara det att jag tycker att Wells är ett snyggt namn?! Jag vet, helt irrelevant argument, men ändå. Flitiga referenser till Wells i populärkultur och science fiction världen har kanske bidrag mer till mitt intresse. I somras kom jag över en av hans böcker för 5 kr på biblioteket, ett kap, visst? Doktor Moreaus ö hette boken. Ytligt handlar den om ett gäng gubbar som fastnar på en ö. Mer ärligt så handlar den om den skräck som fanns då, över var vetenskapliga framsteg inom läkevetenskapen kunde leda. Boken publicerades 1896 och är lite spännande.

Några saker som jag gillade med Doktor Moreaus ö är det förhållandevis långsamma berättandet. Jämfört med mycket av det som jag läser idag är tempot lågt i boken. En annan sak jag uppskattade var det perspektiv som boken ger på hur samtida rädslor kan förhålla sig till framtiden. De rädslor som låg i tiden när den här boken skrevs, säger kanske mer om tiden än själva framtidsscenariot som målas upp. Den svenska översättningen, som jag läst av den här boken, har ett lite trist språk, något som inte är sant för nästa Wells bok som jag läst.

Tidsmaskinen är titeln på Wells första publicerade roman, The Time Machine på engelska. Den här boken är lite svårare att beskriva kortfattat då den har ett mer komplext innehåll än Doktor Moreaus ö. Jag tycker Tidsmaskinen är ett häftigt verk, på flera sätt. Det märks till exempel att Wells måste varit före sin tid när det gäller synen på könsroller och dessas eventuella essentiella utgångspunkter. Precis som Doktor Moreaus ö tar upp samhällsutvecklingen och vetenskapliga framsteg i tiden så gör även Tidsmaskinen det. Jag tycker boken gör det på ett mycket charmigt vis.  Detta är utan tvekan den mest läsvärda boken av Wells böcker som jag läst.

Sist tänkte jag nämna något om Världarnas krig. Jag har försökt ta mig igen om den här, just nu har jag kommit halvvägs igenom boken ungefär. Det är tveksamt och jag någonsin kommer ta mig igenom resten. Boken är ju jättekänd, filmatiserad flera gånger, men ja, det räcker inte. Det som jag tycker imponerar med Wells är att jag uppfattar det som att de tre böcker jag läst, är skrivna inom tre olika genrer. Världarnas krig har inslag av journalistiskt berättande på ett sätt som ingen av de andra böckerna har. Kortfattat handlar boken om att marsianerna invaderar England (jorden). Men de invaderar så långsamt… Eller ingen invasion kan nog vara tillräckligt långsam men berättelsen är långsam.

Alla tre böckerna ger sammantaget bilden av stor fantasi, och stor empati hos Wells. Scifi fantaster har redan läst dem så rekommendationer känns överflödiga.

Perspektiv på propaganda – undervisningsmaterial

Här har jag tänkt samla resurser och tids nog även undervisningsupplägg kring källkritik och propaganda.

Propagandan bakom krig, radioklipp från Godmorgon, välden! i Sveriges radio.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6529457 

Kort översikt över begreppet propaganda och dess betydelse

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel=5459802 

Munins skärvor av Oskar Källner

Oskar Källner verkar vara en välrenommerad och respekterad författare i den svenska science fiction sfären. Munins skärvor är en novellsamling av Källner som kom förra året. Omslaget är fabulöst, texten stor och boken således snabbläst.

Munins skärvorJag gillar tendensen till röd tråd mellan de tio novellerna, hade gärna sett att den varit ännu starkare. Om jag jämför Källners novellsamling med science fiction antologin, När allt förändrades så håller antologin kanske inte så förvånande avsevärt mycket högre och jämnare kvalité. Några av Källners noveller borde han kanske inte släppt iväg till publicering. Men! Jag förlåter honom för det, för samlingen innehåller två bedårande pärlor och en riktigt bra berättelse. Just dessa tre finns även att tillgå som enskilda E-böcker.

Min absoluta favorit är Pancasila, en novell vars beskrivning låter så här: ”Carl är död. Han var den sista av synteterna som dog. Nu är människorna på den nystartade kolonin utlämnade åt sig själva. Exobiologen Sanina sörjer förlusten av sin vän och försöker samtidigt utreda vad det är som händer på planeten Pancasila.” Den är utan tvekan värd de 18 kr den kostar som E-bok och jag skulle gärna se att den här novellen fick ett fortsatt liv i framtida antologier, gärna jämsides med novellen Den sista frågan av Isaac Asimov.

Den andra pärlan är kanske mer skräck och fantasy än science fiction, men den är tillika en utsökt berättelse! Mannerskiölds herrgård är en novell som presenteras så här ”Annons: Riktiga spöken! Besviken över spökhus som lovat för mycket? Lurad på dina besparingar av bluffmakare och bedragare? Följ med på en guidad tur till en nexus för paranormala krafter, en öde herrgård på hemlig plats. ” Möjligen är jag lättflörtad eftersom jag inte läst så mycket åt skräckhållet tidigare. Oavsett så gillar jag den här novellen. Den var oväntad och läskig.

Där staden dragit fram är den sista novellen från Källners samling som jag vill nämna. Det är en bra och spännande berättelser som berör och ställer frågor en stund efter läsningen, precis som jag gillar att science fiction ofta gör.

Jag hoppas ni har en fin sommar och att ni hittat bokstäver, ord och meningar i en för er tilltalande kombination att göra er sällskap på stranden. God läsning så länge 🙂

Illustrerade sagor ur den nordiska mytologin

En av mina favoritpassager från Eddan lyder:Josefin is

 

I åldrarnas morgon,
var ej sand, ej sjö,
ej svala vågor;
jorden fanns icke,
ej upptill himlen;
ett gapande svalg fanns
men gräs fanns ingenstädes.

 

 

En vers omöjligt att överträffa. Asatrons myter och sagor kan däremot berättas på många sätt, en del av dem på mer lättillgängliga vis än andra. AsgårdAsgård, sagor ur den nordiska mytologin av Sofi Hjort och Karl Johnsson är ett fint illustrerat verk som berättar några sagor som jag känner igen, och några som jag inte hört förut. Vid mitt senaste besök hos science fiction bokhandeln blev bokens omslag mig oemotståndligt.

Illustrationerna till berättelsen om den enögde, fängslade mig särskilt. illustrationSkickligt att förhållandevis få detaljer kan ge en så stark stämning i bilderna. Till vänster finns en av mina favoritbilder. Jag är tacksam över att få ta del av bilder som denna av Karl Johnsson. Illustratörer har en särskild plats i mitt hjärta.

Bokens tilltal riktar sig mycket tydligt till ett barn, både en fördel och en nackdel. Jag tycker sagorna håller för alla åldrar. Men vad vet jag, vuxna kanske helt enkelt är hänvisade till Eddan istället!

Ett gemensamt undervisningsspråk för akademiskt skrivande

Man skulle kunna fundera på om man får skriva ”man” i en akademisk text, eller om ”en” eller ”hen” kanske är ett bättre ordval. Troligen är en omskrivning att föredra, framför alla föreslagna pronomen. Om du nu skulle be mig sätta ett svenskdidaktiskt begrepp till rekommendationen, blir jag genast mer osäker i mitt ordval.

Vilka begrepp skulle kunna användas av svensklärarprofessionen för att tala om akademiskt skrivande? Jag ställer frågan i syftet att komma närmare ett gemensamt undervisningsspråk för lärare i gymnasieskolan. Med utgångspunkt i tre artiklar som ingår på lärarutbildningen för ämneslärare i svenska kommer jag att göra en kontrastiv utredning av några tillgängliga begrepp i dessa artiklar.

Mary Schleppegrell definierar i sin artikel akademiskt språk och vilka svårigheter som kan vara knutna till det för elever (2006). Schleppegrell är tydlig med att den kunskap som finns om akademiskt språk idag, behöver kompletteras med forskning om effektiva didaktiska metoder för undervisning om densamma, tillika att det behövs mer forskning för att fördjupa kunskapen om varje skolämnes specifika akademiska språk (2006, 63). Sofia Ask hänvisar utifrån egen forskning till att svensklärare i grund- och gymnasieskolan känner sig osäkra på vad som avses med akademiskt skrivande (2005, 92).

Schleppegrell har i sin artikel ett tydligt funktionellt lingvistiskt perspektiv på språk och text. Med utgångspunkt i Michael Hallidays teori om språk gör Schleppegrell generaliseringar om akademiskt språk i skolans alla ämnen, i kontrast mot vardagsspråk. Schleppegrell talar först om syftet med det akademiska språket och hur de avspeglar förväntningar som skolan har på elever och studenter. Sara Engström (2013) undersöker i sin C-uppsats, med samma teoretiska utgångspunkt som Schleppegrell, hur skolsituationen och skolans förväntningar i uppgiftsformuleringar påverkar elevers skrivande.

Enligt Schleppegrell är syftet med det akademiska språket att organisera och visa kunskap på ett auktoritärt och säkert sätt. På grund av detta får akademiskt språk följande särskiljande drag: det är informationstätt, abstrakt och tekniskt, mångtydigt, kausalt organiserat samt framskrivet med en auktoritär röst (2006, 49).  Två av de kännetecken Schleppegrell definierar för akademiskt språk berör skrivande. Jag kommer därför att avgränsa min framställning till dessa.

Den första aspekten av akademiskt språk och skrivande som Schleppegrell berör är begreppet tema/rema från funktionell lingvistik, en organisationsprincip för innehåll och text (2006, 56). En text som är organiserad efter en tydlig tema/rema struktur får ett flöde där innehåll och kunskap hela tiden fördjupar och bygger vidare på redan etablerat innehåll i en text. Texter som följer tema/rema principen bedöms passa det akademiska skrivandets syfte och konventioner. Sofia Ask utvecklar i sin artikel vad som avses med akademisk skriftspråkskompetens. Hon menar att akademisk skriftspråkskompetens bygger på tre samverkande kompetenser: diskursiv kompetens, operationell kompetens, och kritisk kompetens (2005, 91). Ask och Schleppegrell ligger i avseende på textorganisationsprinciper långt ifrån varandra. Ask nämner vid flera tillfällen olika texttyper medan Schleppegrell talar om en innehållsorganisering ner på meningsnivå i alla skolans texttyper.

Den andra aspekten av akademiskt språk för skrivande, som Schleppegrell berör, är den akademiska textens röst (2006, 58). Alla ämnesområden har sina egna förväntade och konventionella röster, som får olika uttryck i olika uppgifter och texter. Ofta är det en auktoritär, monologisk expertposition som ges en röst.  Inom vissa ämnen skrivs den här rösten fram genom utelämnandet av en aktör i texten, en passiv röst, i passiv form. Genom att använda modala verb eller metakommentarer kan en mer explicit röst komma fram i en text.

Schleppegrell röstbegrepp aktualiseras med andra ord och med något skilda definitioner i de andra artiklarna. Här följer en fördjupning i vilka likheter och skillnader som finns mellan de undersökta forskningsansatserna. Inom ramen för det Ask betecknar som diskursiv kompetens finns förmågan att hantera referenser, förhålla sig till originalkällor och röst. Asks begrepp, diskursiv kompetens är vidare än Schleppegrells röstbegrepp. I sin redogörelse för den diskursiva kompetensen inkluderar Ask ett exempel på en text som är av reflekterande och berättande karaktär. Schleppegrell fyller sin definition av röst med grammatiska element, medan Ask är närmare en texttypisk beskrivning. Förmågan att hantera referenser och förhålla sig till originalkällor, som Ask anser även ryms inom den diskursiva kompetensen, nämns inte uttryckligen av Schleppegrell, även om det aktualiseras av vad Schleppegrell beskriver som det akademiska språket syfte. Engströms resultat visar att uppgiftsformuleringar påverkar mottagaranapassningen i elevtexter (2013, 23). Begreppet mottagaranpassning belyser textens sammanhang på ett sätt som kompletterar eller knyter samman Schleppegrells röstbegrepp och Asks diskursbegrepp. Röstbegreppet pekar på skribenten själv, diskursbegreppet pekar i Asks definition på texten, medan Engströms begrepp pekar utåt, på en potentiell läsare.

Ett kritiskt analytiskt förhållningsätt till skrivande är en central skriftspråkliga kompetensen som Ask berör i sin artikel  (2005, 96). I sin redogörelse för den kompetensen nämns återigen ett genre perspektiv. Ask önskar här utredande texter där studenterna förhåller sig till sin egen text och sina källor. I den beskrivningen tangerar hon det som Schleppegrell avser med sitt röstbegrepp, även om innebörden inte är liktydig. Modala hjälpverb är ett tydligt sätt för en skribent att i text signalera ett förhållningsätt till det skrivna. Däremot har Schleppegrell ingen diskussion om texttyp inom ramen för sitt röstbegrepp. Även om begreppen skiljer sig mellan de båda författarna skymtar en viss samstämmighet. Att två av Asks kompetensdefinitioner innehåller referenser till texttyper kan möjligen bli något mångtydigt. En beskrivning av relationen mellan olika texttyper och Asks skriftspråkskompetenser hade gett mer tydlighet i hennes definitioner.

Jag har i den här texten försökt reda ut hur några begrepp i tre artiklar, som i olika grad berör akademiskt skrivande, förhåller sig till varandra. Syftet har varit att söka ett metaspråk som hjälper lärare att tala om akademiskt skrivande med elever och studenter med större säkerhet och förtroende. Utredningen har visat att några av begreppen i de tre utredda artiklarna både tangerar varandra och samtidigt går isär, då de närmar sig text och skrivande från olika perspektiv. Med hela sitt skilda innehåll framstår röstbegreppet ur ett didaktiskt perspektiv, som mest produktivt och intressant. För att återknyta till inledningen så är det också utifrån alla diskuterade betydelser av röstbegreppet i den här texten som rekommendationen för ”man”, ”en” och ”hen” kommer. Dessa pronomen signalerar både en vag avsändarposition, där akademiskt skrivande efterfrågar en auktoritär, samtidigt som de får betydelse för mottagaren, eftersom de bland annat fungerar inkluderande eller exkluderande för en läsare. För att kunskap om akademiskt skrivande ska kunna göras explicit tillgängligt och förmedlas didaktiskt till elever och studenter så behövs det inom yrkesprofessionen fungerande begrepp med vederlagd didaktisk effektivitet.

 

Källhänvisning

Ask, Sofia. 2005. Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken. I: Maria Lindgren. Red. Den skrivande studenten.

Engström, Sara. 2013. Att skriva för att övertyga en fiktiv läsare. En analys av gymnasieelevers argumenterande skoltexter. Examensarbete, 15 hp, ht 2013. Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk.

Schleppegrell, Mary. J. 2006. The challenges of academic language in school subjects. I: Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 7. Göteborg: Institutionen för svenska språket: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. (https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20797/1/gupea_2077_20797_1.pdf)

Akademins önskelista till svensklärare på gymnasiet

Sofia Ask konstaterar i sin artikel Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken, från 2005 att övergången mellan gymnasiet och högre utbildning är svår för en del studenter. Ask diskuterar i sin artikel dels hur dessa svårigheter får uttryck i studenttexter, dels vilka orsaker som finns till svårigheterna. Svensklärare på gymnasiet kan bidra till att underlätta övergången mellan de båda utbildningsnivåerna för studenter. Jag kommer här ge ett kort referat av Asks resonemang.

Ask definierar utifrån ett antal textexempel vad som avses med akademisk skriftspråkskompetens, som hon menar bygger på tre samverkande kompetenser: operationell kompetens, diskursiv kompetens och kritisk kompetens. Operationell kompetens motsvaras av textens yta och beskriver hur väl studenter följer skriftspråkliga konventioner. De flesta nya universitetsstudenter har en acceptabel operationell kompetens (2005, 91). Att undervisa om språkliga konventioner är alltså något som svensklärare redan idag gör bra. Ask ger diskussionen om den andra kompetensen, diskursiv kompetens, stort utrymme i sin artikel.  Hon menar att svensklärare på gymnasiet är osäkra på vad akademiskt skrivande innebär, vilket får tre tydliga konsekvenser i studenttexter på universitet (2005, 92). Studenterna visar bristande förmåga att hantera referenser, de kopierar originalkällan i för hög utsträckning och de skriver med en för personlig stil. Här ger Ask svensklärarprofessionen tre aspekter av akademiskt skrivande där undervisning på gymnasiet skulle kunna diskuteras. ät

Den sista skriftspråkliga kompetensen som Ask berör är ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till skrivande. Ask definierar detta som förmågan att förhålla sig kritiskt till källor och den egna texten. Hon ser att studenterna har en otillfredsställande förmåga att bemästra den här kompetensen, vilket hon anser är den allvarligaste skriftspråkliga bristen i studenternas texter. För den som vill läsa mer om vad Ask menar här, startar hennes resonemang om detta på sidan nittiosex i artikeln.

Artikeln avslutas med att Ask resonerar om möjliga förbättringsåtgärder som hon uppfattar skulle ha positiv effekt på universitetsstudenters akademiska skriftspråkskompetens. Ask fastslår först att ”Gymnasieskolans uppdrag måste vara att skicka kompetenta elever in i högre utbildning” (2005, 97). Hon föreslår också en närmare dialog mellan de två utbildningsstadierna: gymnasiet och universitetet. Slutligen anser Ask att universiteten behöver bli bättre på att få in studenter i den socialisationsprocess som skulle göra det enklare för studenter att närma sig det vetenskapliga skrivandets skilda diskurser. Således ser Ask att det finns ett delat ansvar när det gäller åtgärder som kan förbättra övergången mellan de båda utbildningsnivåerna för studenter.

Jeanette Winterson om skrivande

winterson

Jeanette Winterson var med i Babel häromdagen och talade om sin nya roman Tidsklyftan. Hon sa också några ord om skrivande som jag tyckte var starka och fick en lust att spara till sen.

“Jag skriver inte bara med huvudet utan med hela kroppen. Jag sitter inte och skriver… Jag går fram och tillbaka i arbetsrummet, jag pratar högt, jag står och skriver. Det känns som en brottningsmatch med orden. Som när Jakob brottas med ängeln i Bibeln. Man släpper inte taget förrän man vet att man hittat något som är sant och bra.”

Kort diktanalys av blommorna sover i fönstret

Jag har lovat mina sfi-studenter en diktanalys av Gunnar Ekelöfs dikt, blommorna sover i fönstret. Delar den här med er alla, om det skulle vara så att någon har nytta av ett kort diktanalysexempel.

ros redigeradDet som främmandegörs i Ekelöfs dikt är vardag och verklighet – alla döda ting lever. Hur är det då med de levande? Dikten har inget skeende men pekar på en väntan, på någon som inte kommer och på hemligheter som inte sägs. Därav ger dikten intryck av en sorg och ett vemod.

Om man ser till uttrycksformen, diktens återkommande personifiering av ting, så ger den istället ett fantasifullt intryck. Alla målande bilder som skapas i dikten visar på en lekfullhet med text och språk som kan associeras med ungdom och barns nyfikenhet och utforskande. Det går att tolka dikten som nedstämd, men jag tycker också att den talar emot sig själv. Språket är fullt av liv – rent av livsglädje.

Ny SVT serie att använda i undervisning – #hashtag

SVT har gjort en serie i 8 delar med avsnitt på 10 minuter om Instagramupploppet i Göteborg 2012. Serien är bitvis jobbig att titta på – vilket troligtvis är en av poängerna med serien. Just nu finns två avsnitt ute och det kommer nya avsnitt varje tisdag. Avsnitten kommer att finnas tillgängliga vårterminen 2016 ut. Spontant känns serien som ett bra underlag för klassrummet. Däremot är jag lite osäker på i vilket ämne den passar och hur man eventuellt skulle arbeta med serien.

#hashtag

Inom samhällskunskapsundervisning skulle den kunna passa in i ett tema som berör media. Jag  tycker att det är viktigt att avsnitten inte bara används för att få fram elevers tyckande, utan att de också används som en ingång till kunskap. Jag ser tre infallsvinklar att lyfta utifrån serien, den första är rättsfrågan. Vem borde dömas? Vad borde straffet vara? Hur blev det faktiska rättsliga utfallet? Vilken effekt får det? Den andra är källkritik och medialisering. Det tredje är innehållet i lagstiftningen som rör det offentliga rummet. Där skulle jag använda mig av No Hate materialet. http://nohate.se/pedagoger/

Sammantaget utgör #hashtag och No Hate poddarna 2 timmar material, ska eleverna också ges tid att bearbeta och fördjupa sig i de faktiska samhällsfrågorna som knyter an till detta så blir det några lektioner. Hur stoffet står sig i relation till stoffträngsel i ämnes- och kursplaner låter jag vara osagt.

Har du tankar och idéer om undervisning i ämnet, lägg en kommentar på Twitter!

Om det var krig i Sverige – i litteraturen

Två böcker som tematiskt ligger nära varandra är Midvintermörker av Lars Wilderäng och Skyddsrummet Luxgatan av Jerker Virdborg. Temat är en krigssituation i Sverige.

När jag läser böcker inom den här genren, dystopisk kontrafaktiskt samtidsroman eller är det kanske spekulativa säkerhetspolitiska thrillers känner jag mig ibland som en hycklare. Jag läser om fiktiva konflikter när det finns så många verkliga konflikter och mänskligt lidande att ta in.

Att det är just fiktiva konflikter som böckerna handlar om, en fantiserad bild av en konflikt ger perspektiv. Den bild som tecknas av mänskligt liv i en konflikt utifrån kriget i Ukraina, krigstribunalen i Haag eller konflikten i Syrien är monstruös och ofattbar i jämförelse med den litterära bilden. Den tanken gör det också enklare att hitta tillbaka till litteraturen som fiktion och vad den kan betyda.

Att ta del av bilden av ett Sverige i krig kan fungera pedagogiskt, hjälpa mig som läsare att föreställa mig hur det är för människor som tvingas leva i konflikter – ett tankeexperiment som kanske är allra tydligast utskrivet i Jane Tellers, Om det var krig i Norden, men även i både Midvintermörker och Skyddsrummet Luxgatan.

Vi läser, ser på tv-serier och film om våra största rädslor, kanske för att bekräfta att fler delar våra rädslor. Utifrån det perspektivet blir litteratur som slår an på samtida oro närmast kommersiell. Något alla publicerad litteratur blir, men jag tänker att det finns grader av kommersialism.

Ett Sverige i krig i litteratur kan också läsas politiskt. Det kontrafaktiska som grepp används för att synliggöra vad som potentiellt sätt kan hända om… eller ifall… Både Midvintermörker och Skyddsrummet Luxgatan kan därför läsas som inlägg i försvarsdebatten.

Jag inledde med att mena att Midvintermörker och Skyddsrummet Luxgatan tematiskt ligger nära varandra – därefter upphör likheterna. Midvintermörker är berättad utifrån en säkerhetspolitisk verklighet med en försvarspolitisk sakkunnighet, två aspekter som helt saknas i Skyddsrummet Luxgatan. Och även något som gör dem till två helt olika typer av litteratur. Virdborgs bok lämnar många luckor för läsaren att själv fylla i, vilket på ett sätt gör att många kan skrämmas. Alla kan fylla i luckorna med sina egna monster. Det gör den samtidigt mycket enklare skriven och delvis mindre intressant som något annat än en penny dreadful runt brasan. Den är nästan så enkel att jag undrar över om Virdborg verkligen tar mig som läsare på allvar. Wilderängs bok är skrämmande samtidigt som den innehåller tillräckligt mycket förankring i verkligheten för att ställa läsaren inför helt andra frågor.

Vilken bok man eventuellt ska plocka upp beror givetvis på vilken typ av läsupplevelse man är ute efter. Som läsare föredrar jag själv Wilderängs genomtänkta, genomarbetade och genompolitiska fiktion.