Lördagsmorgon

På ett hallgolv.
Frukosten i köket.
Avståndet.

Kummin i brödet.
Smöret smält.
Hämtar tidningen från postlådan.
Har du sett.
Duken ler och stövlarna väntar.

Blåbär med mjölk.
Mamma har plockat.
Väckarklocka i burk.
Ingen vaknar.

Skottar snö och himlen är inne.
Steampunk.
Te och en näsduk.
Vad äter du nu.

Alla värdelösa framtidsspaningar

Jag har tappat en hel del intresse för framtidsspaningar och framtidsanalyser. Det finns en mängd anledningar till det. En är att analyserna och spaningarna är så kassa. Det finns tre framträdande fel som ofta förekommer i framtidsanalyser och jag känner igen dem eftersom jag själv gjort dem.

 1. Många framtidsanalyser om t.ex. skola och teknik förutsätter, “allt annat lika”. Alltså man ser exempelvis till vart teknik och skolutveckling är på väg och så funderar man på vad som är nästa steg i denna utveckling. Man fundera inte på att andra saker som påverkar teknik och skolutveckling kan komma att förändra villkoren för skola eller teknik. Några få uppslag för nyansering: demografi, världsekonomi, säkerhetspolitiskt läge, tekniksprång, BNP- utveckling.
 2. Man förutsätter att framtiden är “god”. Den här punkten är nära släkt med punkt ett, men jag vill ändå göra en skillnad. Antagandet ser ut lite i stil med att Sverige är ett bra land nu – det kommer att fortsätta vara det. Att klassklyftorna ökat i Sverige under det senaste decenniet ges exempelvis ingen betydelse. I framtidsspaningen om skolan så förutsätts allt annat lika, alternativt, att framtiden är god. Klassklyftor kommer således vara frusna i tid – förbli så som de är idag eller bli mindre. Att klassklyftor skulle fortsätta att öka och således också påverka villkoren för skola blir otänkbart och syns aldrig i en analys.
 3. Det tredje misstaget är att inga faktorer som motverkar den trend man uppmärksammat identifieras eller ges någon vikt. Även denna punkt är släkt med “allt annat lika” punkten – bristen på insikt om att det kan finnas andra konkurrerande eller motverkande trender i ett samhälle som skulle kunna påverka en trend inom skola. För nyansering, återanvänd förslagen under punkt ett.

Jag glömde – det finns en fjärde punkt. Man tror att framtiden ska bli som att man vill att den ska bli.

Jag är själv skyldig till att ha gjort alla dessa fel i mina spaningar. En dag när jag får lite tid över ska jag fundera på vad som lett till dessa insikter hos mig. Fram till dess vill jag bara säga att den här typen av framtidsspaningar http://skolvarlden.se/artiklar/sa-ar-skolan-2045 lämnar en hel del att önska. Milt. Uttryckt.

Och då har jag inte ens kommit in på de svarta svanarna.

Lördagsmorgon

Väntar på att Ring så spelar vi ska ta slut, så att vi kan gå.
Över pendeltågsbron.
Ser Top 10 at 10 under tiden. Har redan ätit frukost, minns inte vad.
Vi äter lunch på Sandys. Jag en smörgås med tonfiskröra.
På Coop arbetar snygg-Emil har vi läst i lokalpressen. Är han singel var frågan.
Vi skramlar småmynt och går dit för att se.
På honom.
Vi lyckas aldrig. Vad vi vet.
Vi går hem under vackra gråa broar.

En morgon kommer han.
I träningskläder som inte matchar, orakad och lite illaluktande.
Hon har slängt ut honom, eller kanske bara sett honom i ögonen.
Han är uppjagad och irriterad.
Jag får sår som följer mig i veckor.

Sen finns inte lördagmornarna.
På ett tag.
De är svarta av sömn.
Vaknar sent och äter gårdagens pizza, knäckebröd.

Det blir stilla. Jag vaknar själv.
Tar bussen till centrum och tränar. Köper en latte. Dagens DN.
Åker hem och läser i fina fåtöljer med böcker som bakgrund.
Äter gröt med linfrö.

Jag får en radio. En fin med lite dålig täckning.
Bjuder på te och han vill inte ha gröt.
Sitter i himmelsblå skjorta och ser nyfiken ut.
Han har en blick som jag vill följa med.

Postkolonialism i undervisning?

Just nu läser vi om postkolonialism på universitetet. På väg hem ifrån ett seminarium häromdagen diskuterade några klasskamrater och jag om och hur vi eventuellt skulle lyfta in detta i undervisning. Vi spånade idéer och kom att tänka på Pippi Långstrump och Tintin.

Nu när jag tänker på frågan lite mer konkret har jag börjat med att kolla igenom Ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3.

Svenska 2 är kursen som jag tycker ser ut att ha den största öppningen. I det centrala innehållet finns följande skrivning:

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Frågan är givetvis om postkolonialism skulle vara det första valet av allt som är möjligt att ta upp här.

Uppslag

Just nu tänker jag att “Andragörande” skulle kunna vara relevant att titta på, jämföra och  analysera över tid. Kanske skulle en jämförelse mellan Pippi Långstrump och en dagsaktuell nyhetsartikel vara givande.

En annan ingång skulle vara att titta på Astrid Lindgrens författarskap. Nu vet jag inte hur troligt det är att jag skulle välja just henne men i alla fall. I arbetet med hennes texter skulle en ingång kunna vara att titta på hur vi kan se samtida idéströmningar i Pippi Långstrump. I ett sådant upplägg skulle det istället handla om att arbeta med postkolonialism som tidsepok.

Att göra lista

För att kunna ta ställning till om någon av uppslagen är rimliga skulle jag behöva läsa om några Pippi Långstrump böcker. Det hade inte varit fel att bläddra i denna heller för att se vilka möjligheter som bjuds i den.

Postkolonialism i samhällskunskap

Rickard Pell hjälpte mig på Twitter och påpekade att det kolonialism är nämnt i samhällskunskapsämnet – Samhällskunskap 2

Här finns ett ett mycket bra brev från Litauens ambassadör som berör ämnet:

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/lithuania-is-safer-with-nato-mr-corbyn

Science fiction och statsvetenskaperna – två motstridiga trender

OBS i P1 tar i bland upp science fiction genren. Lite intressant är att de alltid tar upp genren som helhet och aldrig ett enskilt verk som de gör med andra böcker. Aja, det hör inte hit. Det finns två bra essäer om framtidsskildringar hos OBS som är hörvärda. Samtidigt funderar jag på en annan trend i samhället som kan kopplas till dessa böcker. Och som alltid slutar det med frågor! 

Mattias Hagberg har gjort en spaning om framtidsskildringar som är och varit aktuella i närtid. Det han konstaterar är att alla böcker och filmer verkar vara delar av samma berättelse. Berättelser som blir populära nu ser enligt Hagberg ut så här, “Dagens framtidsskildringar är nästan alltid dystopiska. Berättelserna utspelas i postapokalyptiska världar. Det är efter kriget, kollapsen, den stora omvälvningen. Miljöförstöringen är påtaglig.” De är också alla berättelsen om frälsaren, personen som ska styra upp mänskligheten kort och gott. Se till att allt ordnar sig.

Hagberg har nog lyssnat på eller läst Nicklas Söderbergs essä -framtidsskildringen som politisk idéroman. Både Hagberg och Söderberg är inne på att science fiction är en politisk genre som ställer svåra moraliska och politiska frågor till sina läsare.

Det finns något här, populariteten och framgången hos dystopier och en annan trend i världen. I Japan har man beslutat att kraftigt reducera omfattningen på de statsvetenskapliga universitetsutbildningarna. Uzbekistan har helt förbjudit statsvetenskap.  Japan och Uzbekistan är inte ensamma om att se eller genomföra förändringar i sitt utbildningsutbud. Det har talats om fallet för de samhällsvetenskapliga ämnena i ett par år nu. Flera universitet i USA har t.ex. dragit ner kraftigt på sin budget och omfånget på utbildningar med samhällsvetenskapliga inriktningar.

Kanske går de här två sakerna inte att föra samman, kanske gör de det. Jag tittar på dem som två delar av en; filmer och böcker med samhällskritiskt budskap och det samtidiga fallet i intresse och satsningar på samma ämne i utbildningssammanhang globalt.

Vad finns i tomrummet mellan dessa två företeelser? Det är en insikt, en slutsats som stirrar tillbaka på mig från sin plats i glappet, men jag ser inte vad det är!

Kanske saknar det samband, vem vet?

Tema vatten med fokus på Kalifornien

Jag har inom min sfi-undervisning haft tema vatten med fokus på Kalifornien över ett antal lektioner. Jag kommer här dela de stora dragen i upplägget. Jag tänker mycket genre-pedagogik inom min sfi-undervisning. Det är viktig att studenterna får lära sig nya saker och inte bara ett nytt språk. Genom den här övningen kommer studenterna i kontakt med en ny domän för språkbruk. Vilket grammatiskt fokus jag har under dessa lektioner varierar efter person och behov. Även vilken form av språklig kommunikation vi använder för att dela, bearbetar och utvecklar vår kunskap i ämnet och språket varierar efter intresse och behov.

LEKTION ETT

Första lektionen lyssnar vi på detta inslag:

Kaliforniens extrema torka kan drabba fler länder

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6240963

Efter det bearbetar vi klippet tillsammans så att alla har förstått innehållet. Sedan går vi vidare till att ta reda på vad vi tillsammans vet om vatten.

 1. Vad används vatten till? (listar ett ungefärligt svar nedan)
  1. Ekosystem
  2. Personlig hygien
  3. Dryck
  4. Matlagning
  5. Hushållssysslor som tvätt och städning
  6. Odling
  7. Industri
  8. Avloppssystem
  9. Energi
  10. Fritids och naturupplevelser
 2. Hur och när blir vatten ett problem?
  1. För mycket vatten som ger regn och översvämningar.
   1. Konsekvenser av detta?
  2. För lite vatten som ger torka.
   1. Konsekvenser av detta?
 3. Vilka orsaker finns till problemen?
 4. Hur ska vatten som resurs fördelas mellan de olika behoven som finns?
  1. Individ
  2. Företag
  3. Jordbruk
  4. Ekosystem

LEKTION 2

Andra lektionen lyssnar vi på detta inslag:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6042280

Samt går igenom den genomsnittliga vattenförbrukningen per person i Sverige.

…fortsättning kommer…

 

En snabb sfi-övning om idiom

Nu har jag prövat att använda mig av Språket i P1 i sfi-undervisning ett par gånger. Jag tycker att det har fungerat bra som inledning till en lektion om idiom.

Avsnittet jag använder en del av heter “Livet på en pinne” och andra metaforer från hönshuset och sändes i januari. Vi lyssnar på avsnittet från 10:12 till dryga 14 minuter in i programmet. Vi diskuterar tillsammans igenom avsnittets innehåll och klargör eventuella svårigheter samt lyssnar en andra gång om så önskas. Det fungerar även utmärkt att flippa undervisningen och låta studenterna lyssna på klippet innan lektionen.

Efter detta talar vi om huruvida någon känner igen något av idiomen som nämns samt om de finns motsvarigheter i någon av studenternas andra språk. Avslutningsvis listar vi  samtliga idiom som nämns i klippet. Dessa är:

 • Livet på en pinne
 • Kackel i hönsgården
 • Fara runt som en äggsjuk höna
 • Trillar av pinn
 • Hack-kyckling
 • Tupp i hönsgården
 • Hösta hönset

Efter denna inledning brukar jag sänka svårighetsgraden lite och arbeta vidare med idiom i lite andra typer av övningar. Min erfarenhet så här långt är att hönsgårdsidiomen skapar uppsluppen stämning i undervisningen.

Demokratins dilemma

En av mina favoritnoveller just nu är De blidas rike av Damon Knight, utgiven 1956 – för att jag inte fattar den fullt ut. Eller, jag tycker att den handlar om demokratins dilemma, både på statsnivå och på något sätt på individnivå. På individnivå övergår det delvis till ett moraliskt dilemma. Eftersom min övertygelse är att demokrati är något som människor gör, en rörelse och en aktivitet så går det aldrig att helt skilja demokrati från människa och medborgare.

2015-08-15 21.04.05Nu har jag också läst Skyggen av H.C Andersen ifrån 1847. Jag ser likheter mellan Knight och Andersens berättelser. Först vill jag bara utbrist att jag tycker att detta är så coolt! Att texter skriva för så länge sedan ändå kan ha signifikans för mig, idag.

Sedan vill jag uttrycka en mycket irriterad högaktning över hur frågorna i dessa texter gnager på mig. Enträget och envetet.