En lärarstudents anteckningar

Latest Posts

Risksamhället, prekariatet och #metoo

November 23, 2017 | No Comments

Det är så svårt att skriva på det jag borde eftersom att allt jag läser hela tiden väver in i det som sker i samhället just nu. Ulrich Beck skriver att en klyfta i det nya postmoderna samhället finns mellan det normala, det vardagliga som vi gör varje dag, och det nya som vi inte […]

Read more »

Om John Green och Förr eller senare exploderar jag

November 16, 2017 | No Comments

När jag har kommit halvvägs in i Förr eller senare exploderar jag gissar jag hur den kommer att sluta. Men jag kan nästan vara säker på att mina gissningar kommer att vara fel. Det är en av grejerna med Green. Hans böcker innehåller vissa drag av oförutsägbarhet. Den här oförutsägbarheten är också en sak jag […]

Read more »

När har jag läst ut Snow Crash?

October 25, 2017 | No Comments

Att läsa ut en bok.  Jag har funderat en del över det uttrycket eftersom jag tycker att det signalerar att jag skulle vara klar med boken. Det är sällan så att jag känner mig klar med en bok när jag läst ut den. För mig är läsandet mer av en relation till en berättelse och […]

Read more »

Klimatkunskap och klimatångest – hur ser sambandet ut?

September 28, 2017 | No Comments

Bakgrund Jag tycker mig kunna se människor i min omgivning som har stor klimatångest och liten kunskap om klimatförändringarna och att klimatångesten ger en ovilja att lära sig mer om klimatfrågan. Jag undrar om det verkligen är en kausal relation mellan dessa, alltså att ångest ger ovilja att lära sig. Det skulle kunna vara så […]

Read more »

Söndag i september och disciplin

September 24, 2017 | No Comments

Det lukar broccoli i hela hemmet. Broccoli som jag aldrig åt. Jag kom hem, tänkte att jag skulle vara duktig och göra en hel lagad måltid till lunch. Innan broccolin var klar insåg jag att jag inte alls var sugen på broccoli och sjukt hungrig. Får snilleblixten att äta broccolin till middag istället och tar […]

Read more »

Virginia Woolfs och ett nederlag

September 20, 2017 | No Comments

Jag hade tänkt skriva att jag ger upp nu. Jag har tagit mig igenom fem av sex kapitel av Virginia Woolfs bok Orlando. Läsandet eller bärandet av boken till olika platser där jag mestadels inte läst har pågått i ett halvår ungefär. I början kämpade jag lite och tänkte att jag skulle förstå mer ju […]

Read more »

Digitalisering av nationella prov och elevens bästa

September 20, 2017 | No Comments

De nationella proven ska digitaliseras. Tre motiv till detta enligt Skolvärlden är att ”motverka fusk, underlätta rättning och höja rättssäkerheten”. Med tanke på att andra länder, som Norge exempelvis, kommit längre med sin digitalisering gissar jag att det allmänt också kan anses tidsenligt och modernt med digitala nationella prov. För att ge lite perspektiv, elevperspektiv, […]

Read more »

IT-säkerhet på vardagsspråk

September 18, 2017 | No Comments

Den här texten riktar sig till journalister, politiker och andra intresserade som vill få en första ingång till resonemang om IT-säkerhet. Texten är på inget sätt en fullständig utredning av olika säkerhetshot som kan finnas i en organisation och hur dessa kan mitigeras utan en förenklad introduktion till ämnet. Jag kommer inledningsvis att använda ett […]

Read more »

Digitalisering i samhällskunskap

September 9, 2017 | No Comments

Idag på FLS styrelsemöte diskuterade vi de nya skrivningarna kring digitalisering i styrdokumenten. I samhällskunskapsämnet för gymnasiet har exempelvis följande skrivningar tillkommit i syftestexten: ”Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.” ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta […]

Read more »

Introduktion till politisk etnografi

September 9, 2017 | No Comments

Jag har läst Introduktion till politisk etnografi, en antologi med Maria-Therese Gustafsson och Livia Johannesson som redaktörer. Jag tror att den här boken skulle kunna vara intressant som fortbildning för en samhällskunskapslärare av två skilda skäl. Om man vill få nya infallsvinklar till elevernas gymnasiearbeten (inom samhällskunskap) kan boken gissningsvis ge några uppslag och inspiration. […]

Read more »