En illustrerad Werther

Utan att vara medveten om det råkade jag få tag på en illustrerad version av Den unge Werthers lidande, en utgåva i serien illustrerad världslitteratur. Om du ska läsa boken kan jag varmt rekommendera den här utgåvan, som jag tyckte förgyllde läsandet. Jag gjorde en snabb sökning för att se vilka omnämnanden boken eventuellt har […]

Read More »

‘Ful’ litteratur och manlighet

Gunilla Molloy skriver på DN debatt att en förbisedd förklaring till pojkars minskade läsning av skönlitteratur har att göra med att företeelsen ”läsa skönlitteratur” inte går att kombinera med ”konstruktion av manlighet”. Denna konstruktion av ”manlighet” som bygger på diskursiva praktiker i samhället i stort och inte bara i klassrummet menar Molloy påverkar pojkars läsning […]

Read More »

Årets mest efterlängtade bok

När jag förstod att David Mitchell skulle skriva en fortsättning på The Bone Clocks bestämde jag mig direkt för att ögonblicket jag fick fortsättningen i min hand skulle bli högtidligt. Just då var tanken mest att det aldrig är fel att han en anledning att fira något och att det typ kändes rätt. Nu har […]

Read More »

Euripídes Medea och intertextualitet

Intertextualitetsbegreppet försöker fånga förhållandet mellan text och föregångare. Begreppets betydelse har förändrats över tid och skiljer sig mellan olika litteraturteoretiska inriktningar. Ett första perspektiv på intertextualitet. Enligt de första komparativa positivisterna kan ett verk bara urskiljas i kontrast och jämförelse med andra verk. En fortsättning på denna ursprungstanke finns hos Bloom som menade att varje […]

Read More »

Öppna och slutna texter

Ett intressant axplock ur Litteraturteori (Tenngart, 2011). Texten handlar om läsaren som mottagare av en text. Umberto Eco delar in litteraturen i öppna och slutna texter. I den slutna texten har läsaren ett begränsat tolkningsutrymme, betydelsepotentialen är liten. En öppen text bjuder in läsaren att vara kreativ och aktiv. Det ger ofta bestående intryck och […]

Read More »

The Bone Clocks – David Mitchell

Framtidsbiblioteket i Norge har nu funnits i lite över ett år. Varje år de närmaste hundra åren kommer biblioteket fyllas på med en ny bok av en ny författare . 2114 kommer samtliga böcker att publiceras. Runt biblioteket har tusen träd planterats och en tryckpress har installerats i biblioteket. Tanken är att ge framtida generation […]

Read More »

Genrediskussion om Hungerspelen

För några veckor sedan skrev jag en tenta där jag var ombedd att föra en genrediskussion utifrån en av de skönlitterära böcker vi läst. Jag valde Hungerspelen och diskuterade utifrån science fiction genren och young adult genren. Texten nedan är del av en tenta som blev bedömd med betyget C, det kan kanske avskräcka eventuella […]

Read More »

Hunger Games, Bourdieu och troll

För någon vecka sedan sammanföll två trevliga saker! Jag fick i min senaste kurs om ungdomslitteratur tillfälle att läsa om Hungerspelen. Jag fick också tillfälle att möta Helena Roth. Helena och jag talade bland annat om drama i sociala medier och samtalet fick mig att pussla ihop en tolkning av Hungerspelen med detta drama. I […]

Read More »