Category Archives: Litteratur

En illustrerad Werther

Utan att vara medveten om det råkade jag få tag på en illustrerad version av Den unge Werthers lidande, en utgåva i serien illustrerad världslitteratur. Om du ska läsa boken kan jag varmt rekommendera den här utgåvan, som jag tyckte … Continue reading

Posted in klassiker, läsning, Litteratur, Svenska | Tagged , , | Comments Off on En illustrerad Werther

‘Ful’ litteratur och manlighet

Gunilla Molloy skriver på DN debatt att en förbisedd förklaring till pojkars minskade läsning av skönlitteratur har att göra med att företeelsen ”läsa skönlitteratur” inte går att kombinera med ”konstruktion av manlighet”. Denna konstruktion av ”manlighet” som bygger på diskursiva … Continue reading

Posted in Litteratur | Tagged , , , | Comments Off on ‘Ful’ litteratur och manlighet

En bra skräckis och det nordiska mansidealet

Efter ett tips från enligt Os blogg blev jag mycket sugen på att läsa Jag väntar under mossan av Amanda Hellberg. Jag håller också med om allt som Ode skriver om boken på sin blogg. Den är välskriven och läskig.  … Continue reading

Posted in fantasy, Litteratur, Skönlitteratur, ungdomslitteratur | Comments Off on En bra skräckis och det nordiska mansidealet

Årets mest efterlängtade bok

När jag förstod att David Mitchell skulle skriva en fortsättning på The Bone Clocks bestämde jag mig direkt för att ögonblicket jag fick fortsättningen i min hand skulle bli högtidligt. Just då var tanken mest att det aldrig är fel … Continue reading

Posted in boktips, Engelska, Litteratur | Tagged , , | Comments Off on Årets mest efterlängtade bok

Att motivera litteraturval

Röd kärlek är en östtysk familjehistoria vars berättelse börjar någon gång innan andra världskriget. Det är en läsvärd bok. Jag är både glad och tacksam över att jag fick tips om den här boken och att jag hade kraft att … Continue reading

Posted in Ämnesdidaktik, Litteratur, Skönlitteratur, Svenska | Tagged , , , , | Comments Off on Att motivera litteraturval

Euripídes Medea och intertextualitet

Intertextualitetsbegreppet försöker fånga förhållandet mellan text och föregångare. Begreppets betydelse har förändrats över tid och skiljer sig mellan olika litteraturteoretiska inriktningar. Ett första perspektiv på intertextualitet. Enligt de första komparativa positivisterna kan ett verk bara urskiljas i kontrast och jämförelse … Continue reading

Posted in Litteratur, Svenska | Comments Off on Euripídes Medea och intertextualitet

Öppna och slutna texter

Ett intressant axplock ur Litteraturteori (Tenngart, 2011). Texten handlar om läsaren som mottagare av en text. Umberto Eco delar in litteraturen i öppna och slutna texter. I den slutna texten har läsaren ett begränsat tolkningsutrymme, betydelsepotentialen är liten. En öppen … Continue reading

Posted in Litteratur, Svenska | Comments Off on Öppna och slutna texter

The Bone Clocks – David Mitchell

Framtidsbiblioteket i Norge har nu funnits i lite över ett år. Varje år de närmaste hundra åren kommer biblioteket fyllas på med en ny bok av en ny författare . 2114 kommer samtliga böcker att publiceras. Runt biblioteket har tusen … Continue reading

Posted in Litteratur, Novell, Skönlitteratur | Tagged , , | Comments Off on The Bone Clocks – David Mitchell

Genrediskussion om Hungerspelen

För några veckor sedan skrev jag en tenta där jag var ombedd att föra en genrediskussion utifrån en av de skönlitterära böcker vi läst. Jag valde Hungerspelen och diskuterade utifrån science fiction genren och young adult genren. Texten nedan är … Continue reading

Posted in Litteratur, Skönlitteratur | Tagged , , , | Comments Off on Genrediskussion om Hungerspelen

Hunger Games, Bourdieu och troll

För någon vecka sedan sammanföll två trevliga saker! Jag fick i min senaste kurs om ungdomslitteratur tillfälle att läsa om Hungerspelen. Jag fick också tillfälle att möta Helena Roth. Helena och jag talade bland annat om drama i sociala medier … Continue reading

Posted in Litteratur, Sociala Medier | Tagged , , , | Comments Off on Hunger Games, Bourdieu och troll