Klimatkunskap och klimatångest – hur ser sambandet ut?

Bakgrund Jag tycker mig kunna se människor i min omgivning som har stor klimatångest och liten kunskap om klimatförändringarna och att klimatångesten ger en ovilja att lära sig mer om klimatfrågan. Jag undrar om det verkligen är en kausal relation mellan dessa, alltså att ångest ger ovilja att lära sig. Det skulle kunna vara så […]

Read More »

Textexempel – uppsatsinledning

Hur får man till en bra uppsatsinledning. En uppgift jag arbetat en del med under de gångna månaderna. Jag vill därför dela fyra exempel på en uppsatsinledning som jag hoppas ska kunna bidra till diskussioner om textprogression, bedömning samt skrivstrategier. Exempeltexterna är olika versioner av inledningen till mitt första examensarbete. Tanken är att dokumentet kan vara […]

Read More »

Texten jag skulle vilja skriva om validitet till min uppsats

Validitet, jag tycker inledningsvis att det är ett väldigt vackert ord! Troligen finns det en fonetiskt förankrad förklaring till den här känslan, tillgänglig för de mera bevandrade i fonetik. Jag tänker framförallt att ordet är vackert utifrån vad det betyder, att ett argument har stark hållbarhet. Eller, jag tror att jag också läser in betydelsen […]

Read More »