Klimatkunskap och klimatångest – hur ser sambandet ut?

Bakgrund Jag tycker mig kunna se människor i min omgivning som har stor klimatångest och liten kunskap om klimatförändringarna och att klimatångesten ger en ovilja att lära sig mer om klimatfrågan. Jag undrar om det verkligen är en kausal relation mellan dessa, alltså att ångest ger ovilja att lära sig. Det skulle kunna vara så […]

Read More »