Category Archives: Ledarskap

Vad ska jag säga till eleverna om trygghet och terrorism?

Ska jag säga till eleverna att världen är en trygg plats? Jag läser ikapp Ulf Blossings blogg och fastnar vid ett inlägg från 2016 som handlar om lärarens uppgift att förmedla trygghet till eleverna. Texten får mig att fundera över … Continue reading

Posted in Ledarskap, Samhällskunskap | Tagged , , , | Comments Off on Vad ska jag säga till eleverna om trygghet och terrorism?

En annorlunda barndom av Iris Johansson

En annorlunda barndom (2007) är en självbiografisk berättelse om att växa upp som autist i Sverige på 40- och 50-talen. Inom kursen i specialpedagogik som jag läser nu, ingår boken som en av flera skönlitterära titlar att välja mellan som komplement … Continue reading

Posted in Ledarskap | Tagged , , | Comments Off on En annorlunda barndom av Iris Johansson

Första principen för kamratbedömning

Hur elevrespons på prestationer elever emellan ska hanteras i klassrummet finns det många åsikter om. I boken Skriva och samtal – lärande genom responsgrupper av Torlaug Løkensgard Hoel finns en välskriven genomgång av responsarbetets många aspekter. Vi har i en … Continue reading

Posted in Lärande, Ledarskap, Motivation, skrivutveckling | Tagged , , , | Comments Off on Första principen för kamratbedömning

Anspråksnivå

Anspråksnivå, anspråksnivå, repeterar detta begrepp ett par gånger för mig själv. Det fångar något viktigt som jag vill stanna upp vid. Begreppet återfinns i Mats Dalkwists bok Lärarens ledarskap. Dalkwist beskrivning av ordet är kortfattat, elevers tidigare erfarenheter av framgång … Continue reading

Posted in Lärande, Ledarskap, Motivation | Tagged | Comments Off on Anspråksnivå

Om tiggeri

One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. Approaching the boy, he asked, “What are you doing?” The youth replied, “Throwing starfish back into … Continue reading

Posted in Ledarskap | Tagged | Comments Off on Om tiggeri