Monthly Archives: November 2012

Lek med lektionsplanering för begrepp

Funderar över hur en lektion som handlade om olika former av begreppsförståelse skulle kunna se ut. Jag har prövat mig fram genom att använda begreppet ”snäll” och sett hur man skulle kunna arbeta runt det. Målet med utformningen av övningarna … Continue reading

Posted in Sociala Medier, undervisningsspråk | Comments Off on Lek med lektionsplanering för begrepp

Vad mäter betyg?

Att kompetensen som efterfrågas till olika yrken i samhället inte är det som mäts med betyg har fått mig att fundera över syftet med betyg och vad det egentligen är ett mått på. Först tänkte jag att betyg var ett … Continue reading

Posted in Kunskapsmätning | Tagged , , , | Comments Off on Vad mäter betyg?

Den här kompetensen behöver nya lärare!

I #nlchatt på twitter i tisdags diskuterades vad nya lärare behöver med sig i ryggsäcken. Diskussionen var mycket intressant! Jag har sammanställt innehållet och ritat tre bilder som visar en del av vad vi pratade om. För att få fram … Continue reading

Posted in Lärarstudent | Tagged , , , | 1 Comment

Reflektionsövning för bättre studieteknik

Min senaste universitetskurs hade åtta moment som bedömdes och en stor tenta på slutet. För att jag skulle klara av den stora mängd självstudier som kursen består av och för att vara så förberedd som möjligt för tentamen i slutet … Continue reading

Posted in Studieteknik | Tagged , , , , | Comments Off on Reflektionsövning för bättre studieteknik