Monthly Archives: February 2013

Skillanden i att anteckna eller spela in en föreläsning

Saker som jag gör på ett visst sätt i ”verkligheten” kan inte föras över till ”digitalt” format oförändrat. Det beskrivs väldigt bra av Daniel Baker i hans film om att flippa klassrum. Det händer något med innehållet när man byter … Continue reading

Posted in Handskrift, Studieteknik | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment