Monthly Archives: March 2013

Varför behöver jag en lärarutbildning?

Vad är undervisningsmetoder? Vad ska undervisningsmetoder bygga på? Ska jag kunna stå i ett klassrum och säga att jag bedriver den här typen av undervisning eftersom teorier om lärande säger att elever lär sig så här? Om jag inte underbygger … Continue reading

Posted in Lärande, Lärarstudent | Tagged | Comments Off on Varför behöver jag en lärarutbildning?

B.F Skinner – undervisningsteknologi

Detta är min läsning av B.F Skinners undervisningsteknologi (2008) Det är Skinners “fikonspråk”, det är inte citat utan min avskrivning och ibland omskrivning av innehållet. Innehållet riktar sig till eventuella lärande-nördar, som kanske själva läser eller har läst Skinner. Förändring … Continue reading

Posted in Lärande | Tagged , | Comments Off on B.F Skinner – undervisningsteknologi

Hör du mig? – om undervisningsspråket

Hur kommer de som jag som lärare säger att uppfattas av mina elever? Nedan följer fyra exempel på hur en lärares språk skulle kunna uppfattas av fyra olika elever. Vad en studiemotiverad elev uppfattar: God morgon klassen! Vi ska idag … Continue reading

Posted in undervisningsspråk | Tagged , , , | Comments Off on Hör du mig? – om undervisningsspråket