Ett vidgat perspektiv på läxhjälp med alternativa förslag – gästinlägg av Kristofer Eriksson

Vad säger läxhjälp om skolan Jag tänker mig att läxhjälp finns för att samhället i någon mening är missnöjd med skolan. Själva existensen av läxhjälp är en konsekvens av att skolan inte fungerar som tänkt. Med en perfekt skola varken vill eller behöver någon läxhjälp. Frågan är om vi kan nå en sådan skola, men […]

Read More »

Ett vidgat perspektiv på läxhjälpsdebatten

Läxhjälpsdebatten handlar till stor del om orättvisor och resursfördelning. Efter att ha jobbat ett par månader med läxhjälp upplever jag att debatten missar kärnan i frågan. Att köpa läxhjälp är en konsekvens av flera saker, flera saker som förtjänar en diskussion.  Matte i skolan är svårt En stor del av alla läxhjälpsuppdrag handlar om elever […]

Read More »

Lärdomar ifrån att vara @sweden

Under en vecka i juli 2013 fick jag möjlighet att vara @sweden för en vecka. Här finns mer utförlig information om kontot. Just nu är det runt 66.000 som följer kontot. Erfarenheten var en stor ära och överraskande lärorikt. Jag har samlat några av mina lärdomar nedan, jag generaliserar i dessa Sverige och @sweden till […]

Read More »

Tips till föräldrar som vill hjälpa sina barn med läxor

Genom mitt arbete med läxhjälp kommer jag i kontakt med en del föräldrar som vill hjälpa sin barn, som har försökt hjälpa sina barn med läxor och skolarbete men som inte lyckats. Det uttrycker ofta en frustration över oförmågan att stötta sina barn. Jag har samlat dom snabbaste och lättaste tipsen jag har till föräldrar […]

Read More »