Monthly Archives: December 2013

Var är alla SO-lärare?

Vilka lärare det är som delar sina tankar i det utökade kollegiet via sociala medier? Min känsla är att jag tagit del av fler didaktiska diskussioner inom svenska och svenska som andraspråk, än samhällskunskap. Inför en tentamen i ämnesdidaktik inom … Continue reading

Posted in Samhällskunskap | Tagged , , , | Comments Off on Var är alla SO-lärare?