Monthly Archives: September 2014

Väljarlogik och skolans värdegrund

Vad är avgörande när en väljare fattar sitt röstbeslut?  Jag har försökt sära på de aspekter som spelar in i, och som leder fram till att ett parti till slut får en röst av en väljare. Alla aspekter går in … Continue reading

Posted in Demokrati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Väljarlogik och skolans värdegrund

“Vinnaren”

Hon tar två sockerbitar i kaffet idag, hon känner sig lite upprymd, som att inget är omöjligt. På radion pratar Jan Björklund om att det behövs en kraftig opposition och sen försöker han svara på reporterns frågor om de kan … Continue reading

Posted in Novell | Comments Off on “Vinnaren”

Den postmoderna perspektivet på valresultatet

Det finns några skarpa valresultatsanalyser som beskriver hur mönstret för hur väljarna bytt parti varit över tid. Samtidigt söks förklaringar till den här rörligheten i det olika partiernas respektive misslyckanden att utveckla sin politik eller ha åsikter i det rätta frågorna. … Continue reading

Posted in Samhällskunskap | Tagged , , | Comments Off on Den postmoderna perspektivet på valresultatet

En statsvetenskaplig analys…

I morgon är jag ombedd att framföra en statsvetenskaplig analys av valresultatet på min kurs. Flera personer, bland annat @barrling och @HernikOscarsson har delat skarpa analyser. Jag har dock en infallsvinkel som jag inte sett passera i rapporteringen.  Den vanligaste … Continue reading

Posted in Samhällskunskap | Tagged , , , | Comments Off on En statsvetenskaplig analys…

Om tiggeri

One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. Approaching the boy, he asked, “What are you doing?” The youth replied, “Throwing starfish back into … Continue reading

Posted in Ledarskap | Tagged | Comments Off on Om tiggeri

Island och Internationella relationer

Efter några dagar på Island under hösten 2014 har tankarna om landets situation när det gäller internationella relationer inte lämnat mig ifred. Jag var inte där för att studera internationella relationer men vartefter jag fick bekanta mig med landet, så … Continue reading

Posted in Internationella relationer | Tagged , , , , | Comments Off on Island och Internationella relationer

Framgångsrik studieteknik enligt Marton

Precis läst ett kapitel om studieteknik i en väldigt intressant bok, inlärning och omvärldsuppfattning. I den delas studerande in i två huvudtyper, holister och atomister där holisterna är de framgångsrika. Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur respektive grupp går tillväga.  … Continue reading

Posted in Studieteknik | Comments Off on Framgångsrik studieteknik enligt Marton