Väljarlogik och skolans värdegrund

Vad är avgörande när en väljare fattar sitt röstbeslut?  Jag har försökt sära på de aspekter som spelar in i, och som leder fram till att ett parti till slut får en röst av en väljare. Alla aspekter går in i varandra till viss del men jag tänker att partibeslutet i slutändan domineras av en […]

Read More »

“Vinnaren”

Hon tar två sockerbitar i kaffet idag, hon känner sig lite upprymd, som att inget är omöjligt. På radion pratar Jan Björklund om att det behövs en kraftig opposition och sen försöker han svara på reporterns frågor om de kan tänka sig samarbeta med Socialdemokraterna. ”Där fick dom, Stockholmarna” tänker hon och för kaffekoppen till […]

Read More »

Den postmoderna perspektivet på valresultatet

Det finns några skarpa valresultatsanalyser som beskriver hur mönstret för hur väljarna bytt parti varit över tid. Samtidigt söks förklaringar till den här rörligheten i det olika partiernas respektive misslyckanden att utveckla sin politik eller ha åsikter i det rätta frågorna. Jag upplever att det saknas ett led i förklaringarna, det postmoderna ledet. Vi byter partner […]

Read More »

En statsvetenskaplig analys…

I morgon är jag ombedd att framföra en statsvetenskaplig analys av valresultatet på min kurs. Flera personer, bland annat @barrling och @HernikOscarsson har delat skarpa analyser. Jag har dock en infallsvinkel som jag inte sett passera i rapporteringen.  Den vanligaste statsvetenskapliga analysen av SDs framgång handlar om den apolitiska politiken, som leder till att väljare uppfattar […]

Read More »

Om tiggeri

One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. Approaching the boy, he asked, “What are you doing?” The youth replied, “Throwing starfish back into the ocean. The surf is up and the tide is going out.  If I don’t […]

Read More »

Island och Internationella relationer

Efter några dagar på Island under hösten 2014 har tankarna om landets situation när det gäller internationella relationer inte lämnat mig ifred. Jag var inte där för att studera internationella relationer men vartefter jag fick bekanta mig med landet, så blev fler och fler tecken svåra att undgå. Det första intrycket för mig var arkitekturen […]

Read More »

Framgångsrik studieteknik enligt Marton

Precis läst ett kapitel om studieteknik i en väldigt intressant bok, inlärning och omvärldsuppfattning. I den delas studerande in i två huvudtyper, holister och atomister där holisterna är de framgångsrika. Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur respektive grupp går tillväga.  Djupinlärning med en holistisk minnesbehållning Fokuserar på helheten Funderar på vad författaren vill säga Frågar […]

Read More »