Monthly Archives: November 2014

Kaffenormen

Så jo, det är eftersträvansvärt att vara milt besatt slash beroende av kaffe. Och även jag gillar ju kaffe. Detta underfundiga ord ligger inom normen men är också så språkligt kreativt att jag bjuder det ett utrymme här: Ordet bygger … Continue reading

Posted in Engelska | Tagged | Comments Off on Kaffenormen

Introduktion till internationella relationer

Fyra goda introduktioner till de mest tongivande teorierna inom internationella relationer. På urplay.se finns ett mycket bra klipp som visar på hur liberalism fungerar när det praktiseras: Vän och fiende med Putins Ryssland. Här finns ytterligare perspektiv på Feminism.

Posted in Internationella relationer | Tagged , , | Comments Off on Introduktion till internationella relationer

Anspråksnivå

Anspråksnivå, anspråksnivå, repeterar detta begrepp ett par gånger för mig själv. Det fångar något viktigt som jag vill stanna upp vid. Begreppet återfinns i Mats Dalkwists bok Lärarens ledarskap. Dalkwist beskrivning av ordet är kortfattat, elevers tidigare erfarenheter av framgång … Continue reading

Posted in Lärande, Ledarskap, Motivation | Tagged | Comments Off on Anspråksnivå

Blatte betyder kompis – diskursstudie om “invandrarkillen”

Rickard Jonsson har skrivit avhandlingen och boken, Blatte betyder kompis. Det är en diskursstudie i hur subjektspositionen “invandrarkille” skapas. I avhandlingen läggs stort fokus på projektet att skapa maskulinitet inom ramen för den heterosexuella normen, i skapandet av “invandrarkillen”. Jag … Continue reading

Posted in boktips, Demokrati | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Blatte betyder kompis – diskursstudie om “invandrarkillen”