Poesi utanför kanon

I våras hade vi i en våra kurser kurslitteratur som jag inte tyckte var särskilt bra, Epikanalys – en introduktion från 1999. Boken är på vissa ställen skriven på ett styltigt och träigt vis utan precision i språket. Om någon vill skriva en ny bok om epikanalys hade det varit en god idé! Hurusom. När […]

Read More »