Monthly Archives: September 2015

Euripídes Medea och intertextualitet

Intertextualitetsbegreppet försöker fånga förhållandet mellan text och föregångare. Begreppets betydelse har förändrats över tid och skiljer sig mellan olika litteraturteoretiska inriktningar. Ett första perspektiv på intertextualitet. Enligt de första komparativa positivisterna kan ett verk bara urskiljas i kontrast och jämförelse … Continue reading

Posted in Litteratur, Svenska | Comments Off on Euripídes Medea och intertextualitet

Öppna och slutna texter

Ett intressant axplock ur Litteraturteori (Tenngart, 2011). Texten handlar om läsaren som mottagare av en text. Umberto Eco delar in litteraturen i öppna och slutna texter. I den slutna texten har läsaren ett begränsat tolkningsutrymme, betydelsepotentialen är liten. En öppen … Continue reading

Posted in Litteratur, Svenska | Comments Off on Öppna och slutna texter

Charmig science fiction – så kan man inte säga ju!

Alla dess frågor utan svar, ställer sig på rad. Jag har i alla fall läst ytterligare en svensk science fiction roman – Tredje principen av Anna Jakobsson Lund. En bekant berättelse jag läser för att slappna av. Vill gärna beskriva … Continue reading

Posted in Skönlitteratur, ungdomslitteratur | Tagged , , , | Comments Off on Charmig science fiction – så kan man inte säga ju!