Textens föreställningsvärld

– Ibland när jag läser, så läser jag inte. Vad menar du? – Jag ser texten men jag ser den inte. Istället ser jag liksom boken, eller världen. – Det är som att jag ser, fast jag samtidigt kopplat ifrån det sinnet. – Det är svårt att förklara. Begrepp från Judith A. Langer.

Read More »

Undervisning om bisatser inom sfi

Mina sfi-studenter har ibland problem att formulera sig korrekt runt bisatser. Jag har identifierat två olika utmaningar. Den första är att de ibland utelämnar bisatsinledare, allt annat i språkstrukturen är korrekt. Den andra är att de ibland använder fel bisatsinledare. Jag tolkar felanvändingen som ett tecken på lärande, studenten har identifierat det kommunikativa behovet av […]

Read More »

Femörefortet

Hon hade på sig den lilla svarta med nedvevade rutor. Basen från högtalarna hördes in bland tallarna från grusvägen där hon körde. Försynt och dekadent samtidigt. Han hade på sig två små barn, en fru och en vän. Tyst väntade han. Ljudet av det egna samvetet skränade i öronen. En lätt kram och inte mer. […]

Read More »

Skumma additiva adverb

I senaste avsnittet av språket finns en diskussion om additiva adverb – ord som beter sig lite skumt och undflyr vanliga distributions principer. Jag gissar att detta betyder att de kan stå på flera olika positioner i statsschemat. Exempel som togs upp i programmet var, “till”, “några”, “extra” samt “ytterligare”. Bakom varje undantag till gängse […]

Read More »