Monthly Archives: February 2016

Vad är litteratur

Om det är något som varit ständigt närvarande under studierna inom svenskämnet så är det frågan, vad är litteratur? Fantastisk och förödande, falsk och sann, livsavgörande och meningslös, ointressant och förförisk, upplysande och manipulerande. Frågan har inget enkelt svar. Likväl … Continue reading

Posted in läsning, Skönlitteratur | Comments Off on Vad är litteratur

Vad ska det bli av de, dem, och dom – talspråksanpassning eller skriftspråkstradition?

Under vårvintern har vi i utbildningen fått en bra fråga som hjälpt mig reflektera över min framtida praktik. I en kurs om svensk språkhistoria fick vi frågan om vad som kommer att ske med de/dem/dom. Utifrån skilda utgångspunkter för språkvård … Continue reading

Posted in Svenska | Tagged , , , , | Comments Off on Vad ska det bli av de, dem, och dom – talspråksanpassning eller skriftspråkstradition?

‘Ful’ litteratur och manlighet

Gunilla Molloy skriver på DN debatt att en förbisedd förklaring till pojkars minskade läsning av skönlitteratur har att göra med att företeelsen ”läsa skönlitteratur” inte går att kombinera med ”konstruktion av manlighet”. Denna konstruktion av ”manlighet” som bygger på diskursiva … Continue reading

Posted in Litteratur | Tagged , , , | Comments Off on ‘Ful’ litteratur och manlighet