Monthly Archives: July 2017

Illustration av olika kulturer

Nedan finns en illustration att utgå ifrån i samtal om kulturer.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Illustration av olika kulturer