Triss i återkoppling

Välfungerande återkoppling har jag läst tre innehållsrika, relevanta och givande texter om. För den intresserade rekommenderar jag att de läses i följande ordning: 

maja-larsson-kommunikationÅterkoppling och feedback – en utmaning värd namnet av Daniel Sandin

http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararennr_1493875252.pdf

Kampen om återkopplingen del 3 av Annki Norman
http://www.venitinmentem.se/?p=306
Del 1 och 2 i Normans bloggserie är också mycket läsvärda.

Fråga eleverna – Hur gör jag när jag bedömer erat kunnande och sätter betyg i kursen? Av Malin Nyberg
http://larareemellan.blogspot.se/2015/10/fraga-eleverna-hur-gar-min-bedomning.html

Ödmjukt tack till alla lärare som delar med sig av sina praktiker och reflektioner – det är verkligen ovärderligt att få ta del av.

This entry was posted in Kunskapsmätning, Prov och bedömning and tagged , . Bookmark the permalink.