Borde jag blogga om en bok jag inte gillar?

Jag har läst en bok som jag faktiskt inte gillade alls. Nu funderar jag över om jag borde blogga om den här boken eller inte?

2015-10-15 07.33.14För att hitta ett svar på den här frågan började jag fundera på anledningarna till att jag skriver om böcker jag läser.

Den första orsaken är att jag älskar science fiction! Jag vill dela min läsglädje och kanske inspirera någon mer att öppna något av alla mästerverk som finns.

Den andra anledningen – jag läser böcker som på något vis kan tänkas bidra till min kunskapsutveckling som lärare, inom samhällskunskap eller svenska. Att blogga om dessa böcker är ett bra sätt att reflektera över vad jag läst. Det fungerar också som en minnesanteckning för framtiden.

Slutligen läser jag skönlitteratur som jag tror att jag kommer kunna använda i undervisning på något sätt, i framförallt svenska eller SFI. Att blogga om läsningen av dessa böcker är även detta ett bra tillfälle till reflektion, organisation och minnesanteckning.

När jag läser dessa anledningar tänker jag att en bloggpost om en bok som jag inte gillar, inte är motiverat?

Här funderar jag vidare på om jag skulle tänka annorlunda beroende på vilken typ av bok det handlade om? Om jag skulle läsa en klassiker och inte gilla den, skulle jag blogga om det? Om jag skulle läsa en faktaorienterad bok och inte gilla den, skulle jag blogga om det?

Har du några tankar? Finns det argument för att skriva om böcker man inte gillar? Lägg en kommentar på Twitter!

This entry was posted in Lärarstudent, Samhällskunskap, Skönlitteratur, Svenska and tagged , . Bookmark the permalink.