Fredagsfråga – om motivation

Motivation – motivation till vad? Motivation att foga sig för någon annans vilja?

Spindel i nät

This entry was posted in Motivation and tagged . Bookmark the permalink.