Fredagsfråga – om motivation

Motivation – motivation till vad? Motivation att foga sig för någon annans vilja?

Spindel i nät