Skumma additiva adverb

I senaste avsnittet av språket finns en diskussion om additiva adverb – ord som beter sig lite skumt och undflyr vanliga distributions principer. Jag gissar att detta betyder att de kan stå på flera olika positioner i statsschemat. Exempel som togs upp i programmet var, “till”, “några”, “extra” samt “ytterligare”.

Bakom varje undantag till gängse språksystem står en redan uttalad eller framtida fråga från en SFI-student. Av den anledningen är jag alltid nästan mer intresserad av undantag än regler.

De additiva adverben och dess användning täcks inte av Svenska Akademins grammatik , därför skriver jag ner detta som en liten kom ihåg lapp till mig själv. Exempel som alla är grammatiskt korrekta.

 • Cajsa tar några kakor till.
 • Cajsa tar några till kakor.
 • Cajsa tar en extra kaka.
 • Cajsa tar en kaka extra.
 • Cajsa tar ytterligare en kaka.
 • Cajsa tar en kaka ytterligare.
 • Cajsa tar två kakor till.
 • Cajsa tar två till kakor.

Att jämföra med exempel där det andra paret i exemplet inte är korrekt.

 • Cajsa tar två stycken kakor.
 • Cajsa tar två kakor stycken.
 • Cajsa tar fler kakor.
 • Cajsa tar kakor fler.
 • Cajsa tar begränsat med kakor.
 • Cajsa tar kakor med begränsat.

 

This entry was posted in SFI, Svenska, Svenska som andraspråk and tagged , , , . Bookmark the permalink.