Varför behöver jag en lärarutbildning?

Vad är undervisningsmetoder?

Vad ska undervisningsmetoder bygga på?

Ska jag kunna stå i ett klassrum och säga att jag bedriver den här typen av undervisning eftersom teorier om lärande säger att elever lär sig så här?

Om jag inte underbygger min undervisning med hjälp av lärandeteorier, vad bygger jag den på då?

Jag tror att elever lär sig så här, därför undervisar jag så här?

Mina egna försök och misstag har lett till att jag upptäckt att eleverna lär sig så här?

Om min undervisning bygger på mina egna tankar om lärande, varför behöver jag då en lärarutbildning?

Ett svar: Genom andras ögon kan man få syn på och förklara sina andra tankar. Genom teorier och metoder får vi gemensamt språk? från @HannasTankar

Ett annat svar: Mina tankar är att jag lyssnar, läser & tänker och förhoppningsvis tänker annorlunda efter vad som bevisats. @HannasTankar

Ytterligare ett svar: lär-teorier, om hur Elever lär sig, är viktigt för analysen av andras undervisning och din egen samt didaktik för hur man ska tänka kring undervisning. @EliasDie

This entry was posted in Lärande, Lärarstudent and tagged . Bookmark the permalink.