Romernas villkor i Sverige under 1900-talet -undervisningsmaterial

På skolforum i våras fick jag ett material från kommissionen mot antiziganism. Materialet består av en skolbok och en lärarhandledning.

Efter att ha skummat lärarhandledningen tycker jag att några övningar ser ut att vara okej och några skulle jag kanske inte använda. Skolbokens kapitelindelningar gillar jag desto mer. Rubrikerna är som följer: inreseförbud, steriliseringspolitiken, bostad, utbildning och romers kamp för de mänskliga rättigheterna. Denna uppdelning gör det möjligt att plocka ut avsnitt och använda som delar i andra teman. Avsnittet om utbildning skulle kanske kunna bidra till att fördjupa bilden av villkoren för minoritetsspråken i Sverige. Avsnittet om steriliseringspolitiken skulle kanske kunna bidra till att fördjupa undervisning som berör etnicitet, identitet och nationalism.

Det finns mer material kring angränsande teman. Sveriges Radio har gjort en skör dokumentär med namnet Förädlade svenskar – rashygien och sterilisering. Hos OBS i P1 finns en essä om gränser, Monstret vid gränsen.

This entry was posted in Samhällskunskap and tagged , , . Bookmark the permalink.