Lyckade och misslyckade övningar i engelska för grunskolan

Under våren har jag jobbat utanför skoltid med två tjejer som behövt bli bättre på engelska. De går i fyran och sexan. Jag har gjort en sammanställning på de olika övningar vi genomfört och hur de fungerat. Jag har också betygsatt övningarna ifrån I- IIIII. De övningar som inte fått några poäng alls, har varit mer eller mindre misslyckade. 

Några övningar har fått högsta poäng, övningar som jag verkligen rekommenderar andra att pröva för att det varit både roliga och lärorika. Det är Konstruera en egen ”loppa” på engelska,  ”Luck-text” av Robins låt, Because of you, och Högläsning ur ”Vimp Boy”

Övningar med fokus på att bygga ordförråd

Tankekartor med ord

 • Var lätta att göra, men svåra att gå tillbaka till.
 • Inte en övning vi valde att göra om

Att skapa en veckokalender – III

 • Skrev ut en veckokalender och fyllde i tidsrelaterade ord, inklusive måltider. Diskuterade hela tiden runt orden och repeterade.
 • Välbehövlig övning
 • Relevanta ord att kunna, särskilt när man ska öva på verb i olika tempus.

Spela olika ord- och verbspel på iPaden

 • Helt värdelös övning, beror så klart på övningarna jag hittat. Dessa gick ut på att översätta ord och sätta in verb i olika tempusformer utan sammanhang. Upplever att ord utan sammanhang ger väldigt lite lärande.

Barnen förhör varandra på ord – II

 • Barnen gillar att göra övningen.
 • Osäker på hur mycket det lär sig av detta; de får viss övning i att säga orden på engelska och att befästa dem i minnet.
 • Som kort och lätt repetitionsmoment på ord vi gått igenom på tidigare lektioner upplevde jag ändå att de fanns något värde i detta.

Konstruera korsord med ord vi tidigare gått igenom – III

 • En uppgift som barnen gillade
 • Tog ganska mycket tid, för få ord, men hur lång tid tar det att verkligen ”lära sig” eller ”befästa” ett ord?
 • Barnen ”behövde” orden flera gånger under övningen, vilket jag upplevde som ett bra moment ur lärohänseende.
 • Metoden vi använde var att skriva hela orden och sedan klippa ut dom bokstav för bokstav för att kunna konstruera ett korsord utifrån detta. Det borde kunna finnas bättre metoder för samma övning.

Konstruera en egen ”loppa” på engelska – IIIII

 • En av barnens absoluta favoritövningar tror jag
 • Bra sätt att öva på att formulera meningar.
 • Bra sätt att öva på att använda verb i rätt form.
 • Här hände de saker efter att ”övningen” var klar, barnen fortsatte leka med loppan efteråt och övade därigenom på att säga allt de skrivit på engelska.

Grammatik övningar

Verb i olika tempus – IIII

 • Pratade om olika verb, saker som man gör och övade på att sätta in dessa i meningar i olika tidskeden. Detta ”kan” inte barnen göra på svenska. Hela sättet att tänka kring tempus-former öppnar upp ett nytt abstrakt tänkande kring språk. Ställde frågor runt saker man gör (enkla verb som tex walk) och bad barnen säga dessa utifrån olika tidpunkter;  ”Nu går vi…, igår gick vi…i morgon kommer vi att…”
 • Svår övning
 • Under efterföljande lektioner har barnen rättat sig själva när det gäller tempus på sina verbformer, bra att börja öva på.

Övningsstencil på AM, IS och ARE

 • Barnen kände igen övningen ifrån vad de brukar få göra i skolan.
 • De lösta uppgiften relativt bra.
 • Jag kan inte säga att jag upplevde att det lärde sig särskilt mycket av detta, därför en av de sämre uppgifterna vi gjort.

Konversationsövningar

Spela “Finns i sjön” på engelska – III

 • Lättsam konversationsövning
 • Bra inledningsövning
 • Bekväm för barnen att göra eftersom den är lätt att känna att ”man klara av”

Spela ”Vem där” på engelska – IIII

 • Lättsam konversationsövning
 • Mycket bra inledningsövning
 • Bekväm för barnen att göra eftersom den är lätt att känna att ”man klara av”
 • Passar bättre för fjärde klass än sjätte klass

Spelade ”Monopol”

 • Passade inte oss, för lite prat under spelets gång. Vi hade svårt att få till en bra konversation.

Språkförståelse – lyssna

”Luck-text” av Robins låt, Because of you – IIIII

 • Barnen lyssnade på låten på sin iPad om och om igen för att höra orden.
 •  Barnen gillade och kände igen låten
 • Just den här låten erbjöd mycket repetition av ord, vilket gjorde att barnen på slutet verkligen kände att de blivit duktigare, att det klarade av att lösa uppgiften.
 •  Efteråt fick jag kommentarer som, ”de var lättare än jag trodde”, fast barnen verkligen fick kämpa med den här övningen.
 • En av de bästa övningarna vi gjort hittills ur lärande synpunkt.
 • Barnen fick öva på att höra och förstå språket samtidigt och förstod dessutom vad hela låten handlade om vilket de inte gjort innan.

Lyssna på Newsreel easy ifrån ur.se, ett engelskt nyhetsprogram – III

 •  Att kunna spela tillbaka om och om igen för att ”höra” eller ”urskilja” orden upplever jag som mycket lärorikt.
 • Svårt för både fjärde och sjätte klass, övningen vinner på att fler lyssnar tillsammans så att de kan upptäcka orden och innehållet.
 • Bra övning, däremot upplever jag de oerhört svårt att hamna i ”rätt nivå” eller i barnens proximala utvecklingszon med den här typen av innehåll.

Högläsning ur ”Vimp Boy” – IIIII

 • Turades om att läsa högt, jag läste också högt. Översatte huvuddragen av innehållet men inte ord för ord.
 • Bra sätt att öva kroppen, och munnen på att uttala det engelska språket utan att behöva hitta på allt man ska säga själv eller ens kunna alla ord.
 • Övar läsförståelse, ordförråd och grammatik.
 • Ger en visuell bild av språket för att lättare kunna stava senare.
 • Ger träning i att våga försöka säga ord som är obekanta.
 •  Detta är en tuff övning, barnen får verkligen kämpa här, samtidigt upplever jag att den är en av de bästa övningarna vi gjort ur ett lärandeperspektiv.

Att använda språket

Formulera hela meningar

 • Formulera hela meningar och sedan säga dom utan att första skriva dom.

 • Barnen letar länge, länge efter orden de behöver för att säga sina meningar.

 • Detta upplevde jag som en för svår övning, barnen blir mer frustrerade över att de inte kan än lär sig något.

Skriva meningar på engelska – III

 • Utifrån de ord vi jobbat med under ett pass har vi avslutat med att skriva tex tre meningar där vi använder något av orden som vi jobbat med. Vi har börjat med att skriva meningarna på svenska. Sedan har vi gått vidare med att skriva ner alla ord som barnen kunnat översätta själva. Efter det har vi letat rätt på orden som barnen saknat för att kunna skriva klart sina meningar.
 • Övningen vinner mycket på att låta barnen läsa upp sina meningar och sedan rätta sig själva så långt de kan.
 • Har inte strävat efter att meningarna ska vara helt korrekta, utan bara att det ska vara förståliga.
 • Denna övning har vi gjort flera gånger och med varierat resultat, ibland går de jättebra och barnen kan känna att det verkligen lyckas, ibland går det supertrögt.
 • Att kunna skriva på engelska är ett av momenten skolan bedömer elever på, därför känns denna övning meningsfull.

Skriva vårdikt med vår-ord

 • Mera kämpig än rolig
 • Upplever att ”genre-skrivning” är svårt på ett nytt språk.
 • Kanske hade varit roligare om barnen själv fått välja ämne
 • Tog lång tid.
 • Upplever de mera utvecklande att låta barnen skriva fritt istället för att sätta en förutbestämd form för det.
 • Inte en övning jag skulle göra om.

Baka cupcakes – IIII

 • Vi började med att översätta alla ingredienser till engelska. Sedan pratade jag engelska med barnen under hela tiden vi bakade. Barnen pratade ganska lite engelska under själva övningen. Jag gav alla instruktioner på engelska kring tillagningsprocessen.
 • Den bästa övningen vi gjort, enligt barnen, det tyckte detta var jättekul!
 • Följde upp genom att barnen fick återberätta för mig hur man bakar cupcakes på engelska.
 • Skulle behöva befästa orden hos barnen mera än vad vi gjort än så länge.
This entry was posted in Ämnesdidaktik, Engelska and tagged , , , . Bookmark the permalink.