Ny SVT serie att använda i undervisning – #hashtag

SVT har gjort en serie i 8 delar med avsnitt på 10 minuter om Instagramupploppet i Göteborg 2012. Serien är bitvis jobbig att titta på – vilket troligtvis är en av poängerna med serien. Just nu finns två avsnitt ute och det kommer nya avsnitt varje tisdag. Avsnitten kommer att finnas tillgängliga vårterminen 2016 ut. Spontant känns serien som ett bra underlag för klassrummet. Däremot är jag lite osäker på i vilket ämne den passar och hur man eventuellt skulle arbeta med serien.

#hashtag

Inom samhällskunskapsundervisning skulle den kunna passa in i ett tema som berör media. Jag  tycker att det är viktigt att avsnitten inte bara används för att få fram elevers tyckande, utan att de också används som en ingång till kunskap. Jag ser tre infallsvinklar att lyfta utifrån serien, den första är rättsfrågan. Vem borde dömas? Vad borde straffet vara? Hur blev det faktiska rättsliga utfallet? Vilken effekt får det? Den andra är källkritik och medialisering. Det tredje är innehållet i lagstiftningen som rör det offentliga rummet. Där skulle jag använda mig av No Hate materialet. http://nohate.se/pedagoger/

Sammantaget utgör #hashtag och No Hate poddarna 2 timmar material, ska eleverna också ges tid att bearbeta och fördjupa sig i de faktiska samhällsfrågorna som knyter an till detta så blir det några lektioner. Hur stoffet står sig i relation till stoffträngsel i ämnes- och kursplaner låter jag vara osagt.

Har du tankar och idéer om undervisning i ämnet, lägg en kommentar på Twitter!

This entry was posted in Samhällskunskap, Sociala Medier and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.