Kort diktanalys av blommorna sover i fönstret

Jag har lovat mina sfi-studenter en diktanalys av Gunnar Ekelöfs dikt, blommorna sover i fönstret. Delar den här med er alla, om det skulle vara så att någon har nytta av ett kort diktanalysexempel.

ros redigeradDet som främmandegörs i Ekelöfs dikt är vardag och verklighet – alla döda ting lever. Hur är det då med de levande? Dikten har inget skeende men pekar på en väntan, på någon som inte kommer och på hemligheter som inte sägs. Därav ger dikten intryck av en sorg och ett vemod.

Om man ser till uttrycksformen, diktens återkommande personifiering av ting, så ger den istället ett fantasifullt intryck. Alla målande bilder som skapas i dikten visar på en lekfullhet med text och språk som kan associeras med ungdom och barns nyfikenhet och utforskande. Det går att tolka dikten som nedstämd, men jag tycker också att den talar emot sig själv. Språket är fullt av liv – rent av livsglädje.

This entry was posted in Lyrik, SFI and tagged , . Bookmark the permalink.