Perspektiv på propaganda – undervisningsmaterial

Här har jag tänkt samla resurser och tids nog även undervisningsupplägg kring källkritik och propaganda.

  • Propagandan bakom krig, radioklipp från Godmorgon, välden! i Sveriges radio.
  • Kort översikt över begreppet propaganda och dess betydelse.
  • Statens medieråd har släppt flera undervisningsresurser. Materialet innehåller en presentation om bildspråk och en lärarhandledning till densamma. Materialet innehåller också en presentation om propaganda med en tillhörande lärarhandledning.
This entry was posted in Internationella relationer, Samhällskunskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.