Perspektiv på propaganda – undervisningsmaterial

Här har jag tänkt samla resurser och tids nog även undervisningsupplägg kring källkritik och propaganda.

  • Propagandan bakom krig, radioklipp från Godmorgon, välden! i Sveriges radio.
  • Kort översikt över begreppet propaganda och dess betydelse.
  • Statens medieråd har släppt flera undervisningsresurser. Materialet innehåller en presentation om bildspråk och en lärarhandledning till densamma. Materialet innehåller också en presentation om propaganda med en tillhörande lärarhandledning.