Textexempel – uppsatsinledning

Hur får man till en bra uppsatsinledning. En uppgift jag arbetat en del med under de gångna månaderna.

Jag vill därför dela fyra exempel på en uppsatsinledning som jag hoppas ska kunna bidra till diskussioner om textprogression, bedömning samt skrivstrategier. Exempeltexterna är olika versioner av inledningen till mitt första examensarbete. Tanken är att dokumentet kan vara till nytta för någon som undervisar om, eller är intresserad av, exempelvis akademiskt skrivande eller gymnasiearbetet.

https://www.dropbox.com/s/31789wtgyczb609/Textprogression%20inledning.docx?dl=0 

Eventuella kommentarer eller frågor är givetvis välkomna 🙂

 

This entry was posted in Akademiskt skrivande, Lärarstudent, Svenska and tagged , , , . Bookmark the permalink.