Mitt försök att förstå begreppet bildning

I mitt försök att förstå vad bildning handlar om och vad som är skillnaden mellan bildning och kunskap bad jag om lite tips på Twitter på vad som finns att läsa i ämnet. Jag har samlat tipsen jag fick nedan för alla som vill att ta del av. 

Böcker

Tidningsartiklar och radioprogram

Vetenskapliga artiklar

I en anteckningsbok hittade jag några nedkladdade frågor om bildning. De var bra så jag sparar dem till mig själv här:

  • Vem ska bildas?
  • Vilken kunskap är bildningen och vilken kunskap är inte bildning?
  • Vad skiljer bildning från kognitiva förmågor?
  • Hur ser relationen mellan bildning och attityd ut?

 

This entry was posted in Lärande, Pedagogik and tagged , . Bookmark the permalink.