Prekariatet i skönlitteratur

Kristian Lundberg har skrivit en bok om arbetarklass eller om prekariatet, Yarden. Prekariatet är ett relativt nytt begrepp inom statsvetenskapen som populariserades av Guy Standing 2011 när hans bok Prekariatet kom ut.  

Teorin om prekariatet som en ny samhällsklass är en vidareutveckling av tidigare klassteori från Marx. Det som utmärker prekariatet och särskiljer klassen som grupp från tidigare teoretiska grupperingar inom klassteori är blandningen av människor som tillhör klassen så som exempelvis ungdomar, invandrare, ensamstående mammor och sjukpensionärer.

Prekariatet kännetecknas av ett osäkerhetstillstånd. Tillståndet kommer av otrygga anställnings- och arbetsvillkor, bland annat olagliga ‘anställningar’ och säsongsarbeten. En del inom prekariatet har också osäkra uppehållsvillkor i landet där de försöker försörja sig. Dessa båda osäkerhetsfaktorer leder också till att klassen har ett osäkert socialt skyddsnät. Standing pekar på att gruppens osäkerhetstillstånd och heterogenitet gör det väldigt svårt för gruppen att enas om strategier för att förbättra sin situation.

Jag tycker Lundberg fångar både osäkerhetstillståndet och det svåra i att hitta ett sätt att formulera sig kring prekariatets livsvillkor slagkraftigt. Vill man ha en kortare introduktion till fenomenet, som begreppet prekariat försöker fånga, går det bra att läsa artikeln om journalisten som cyklade för Uber Eats.

This entry was posted in Litteratur, Samhällskunskap, Skönlitteratur and tagged , , . Bookmark the permalink.