Den stereotypa modersbilden i skönlitteratur

I volym 40 av Barnboken, Journal of children’s litterature research finns en recension av Pia Vourio av boken Mothers in Children’s and young adult litterature. Recnesionen inleds på följande vis:

Den stereotypa modersbilden, vare sig det handlar om bilderbokens förklädesprydda praktmamma, sagans onda styvmamma eller ungdomsromanens problemmamma, har analyserats och diskuterats i barnlitteraturforskningen alltsedan 1970-talets första feministiska läsningar.

En intressant inledning på en text som sedan sammanfattar och gör nedslag i bokens innehåll. Några intressanta saker som tas upp är skildringen av den vita medelklassmamman jämfört med andra modersstereotyper som skildras med större friheter. Avslutningsvis finns några korta kommentarer om kopplingen mellan olika feministiska inriktningar och olika mödrar i skönlitteraturen idag. Allt som allt var recensionen kort, läsvärd och lättfattlig.

This entry was posted in Litteratur, Svenska, ungdomslitteratur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.