Referat av artikel om extremism i The Guardian

Den 23 maj 2017 publicerade The Guardian en artikel av Jason Wilson med titeln Hiding in plain sight: how the ‘alt-right’ is weaponizing irony to spread fascism

Här följer ett mycket kort referat av artikelns innehåll.

”Until recently, it would have been hard to imagine the combination of street violence meeting internet memes. But experts say that the “alt-right” have stormed mainstream consciousness by weaponizing irony, and by using humour and ambiguity as tactics to wrong-foot their opponents.”

I början på maj släppte the Data & Society Institute en rapport om hur falsk information på internet i högre grad än tidigare formar amerikansk politik. Enligt rapporten används kunskap om ’internetkultur’ för att med hjälp av ironi sprida rasism, sexism och islamofobi.

Ironi är ett centralt verktyg som fyller fyra funktioner. Med hjälp av ironi kan högerextrema åsikter spridas utan att avsändaren behöver stå till svars för det uttalade. Utöver detta fungerar hatiska memes som grindvakter mot folk utanför gruppen, samtidigt som samma memes kan uppfattas som ett välkommet uppror hos likasinnade.

Den sista funktionen som ironi fyller är att omöjliggöra möjligheten att se skillnad på ironi och allvar på internet, vilket gör att ironi av vissa tas på allvar, och omvandlas till faktiska hatiska handlingar utanför internet.

Artikeln avslutas med förslaget att all ironi ska tas på uppriktigt allvar, och följas upp med följdfrågor.

This entry was posted in Nyhetsreferat and tagged , , . Bookmark the permalink.