Referat av artikel i Vanity Fair om amerikanska energimyndigheten

Den 26 juli 2017 publicerade Vanity Fair en artikel av Michael Lewis med titeln Why the scariest nuclear threat may be coming from inside the white house.

Den här artikeln innehåller information om ett antal olika saker:

 • Hur överlämningen och styrningen av myndigheten The Department of Energy fungerar vid amerikanska val.
 • Hur samma överlämning fungerat vid det senaste valet.
 • Information om vad The Department of Energy gör.
 • En redogörelse för risker som är knutna till myndigheten och hanteringen av myndigheten.

Artikeln i stort är lång och intressant. Jag tyckte personligen att det var mest intressant att ta del av information om The Department of Energy (D.O.E.) och vad myndigheten har för uppgifter. Därför har jag försökt plocka ut information från artikeln som rör just detta för att sammanfatta nedan.

I dag leds myndigheten av Secretary of energy Rick Perry som tidigare var guvernör i Texas. Han är tillsatt av Trump. Tidigare leddes myndigheten av Energy Secretary Ernest Moniz, kärnfysiker som var tjänstledig från M.I.T. Han var tillsatt av Obama.

Här följer en översikt över det som jag förstår att myndigheten gör utifrån information som finns i artikeln.

 • 50% av budget går till att underhålla och bevaka USAs kärnvapenarsenal. En del av dessa pengar går till att spåra kärnvapendugliga ämnen “at loose” i världen.
 • 10 % av budgeten går till sanering av Hanford, en kärnvapenanläggning som var i bruk mellan 1943 och 1987.
 • Myndigheten utbildar alla internationella kärnkraftsinspektörer.
 • Myndigheten erbjuder utrustning för att upptäcka strålning till andra länder så att de kan upptäcka eventuella bomb-material exempelvis vid gränspassager.
 • Myndigheten gör vetenskapliga studier inom kärnfysik i 17 olika laboratorier spridda över USA. Dessa verkar uppdelade i energi och vapen, samt även någon typ av grundforskning.
 • “Patent office” – allt som står.
 • Federal Emergency Management Agency (FEMA) ligger under D.O.E. – vekar påminna om den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • ”Centers for Disease Control” – allt som står.
 • Utlåningsprogram till högrisk innovationer inom alternativ energi och energieffektivt.
 • Risk- och behovsanalyser av den amerikanska energi-infrastrukturen och energimarknaden.
This entry was posted in Nyhetsreferat and tagged , . Bookmark the permalink.