Lärdomar ifrån att vara @sweden

Under en vecka i juli 2013 fick jag möjlighet att vara @sweden för en vecka. Här finns mer utförlig information om kontot. Just nu är det runt 66.000 som följer kontot. Erfarenheten var en stor ära och överraskande lärorikt. Jag har samlat några av mina lärdomar nedan, jag generaliserar i dessa Sverige och @sweden till att likna en idé, vilken som helst.

Ju fler följare du har desto smartare blir du!

Jag tar den största lärdomen först, ju fler följare du har desto smartare blir du! Låt mig försöka utveckla. Att föra en dialog, att vara en del av stor grupp gav mig möjlighet att ta del av intryck och information ifrån så många fler människor än vad jag får i vanliga fall. Ett exempel på detta är den lista på boktips på böcker som utspelar sig i framtiden, som jag skapade tillsammans med alla @sweden följare https://storify.com/Gravardotter/a-good-read-placed-in-the-future Försöker föreställa mig hur jag skulle gjort denna lista på egen hand. De hade krävt enormt mycket efterforskningar. Jag har svårt att uppskatta om det äns skulle vara möjligt och hur mycket tid de i så fall skulle tagit.

Utifrån detta drar jag två slutsatser, de som har en stör följarskara, oavsett vart skulle jag gissa, (Facebook, twitter, blogg, irl, osv ) blir snabbt mycket mer insatt än andra. Kunskapsövertag växer också snabbt jämfört med andra som inte har samma stora grupp att samtala med. Detta i sin tur ger också ett idé övertag. Du är dina relationer, nu förstår jag verkligen styrkan och sanningen i detta.

En person kan ha en idé men en idé är aldrig en person

Under min vecka diskuterade jag framförallt utbildning och vad som kommer påverka framtidens utbildning, samtidigt som jag knöt an till exempel ifrån Sverige och andra länder. Vid flera tillfällen fick jag mycket goda idéer och uppslag ifrån familj och vänner på ämnen att ta upp, eller intressanta exempel. Detta är ingen, ett bevis för punkt ett, men de visar också att jag själv inte hade hela idén eller ägde hela idén av vad @sweden skulle eller kunde vara under min vecka.

Ytterligare tecken på detta var att jag vid några tillfällen fick återkoppling ifrån följare om ämnen som de tyckte att jag skulle ta upp eller ämnen som jag tagit upp. Återkopplingen handlade om saker de tyckte skulle passa att diskuteras eller föras vidare av kontot, samt saker jag nämnt som de inte tyckte passade att diskuteras eller föras vidare av kontot.

Alla som gillar en idé äger den, och de är alla ägarna av en idé som tillsammans bestämmer vad som tillhör den eller inte och hur den ska utvecklas eller inte. Detta blir särskilt intressant när man byter ut idén om Sverige, till t.ex. demokrati.

Att moderera en stor följarskara kräver mycket jobb

Denna är ju kanske självklar egentligen, men ska man vara drivande och delaktig i en stor konversation, så är det mycket jobb. Ingen följarskara eller grupp vaken skapar sig själva eller underhåller sig själva. Någon måste jobba.

Det var mycket som var väldigt givande och roligt med att vara @sweden en vecka som har lite mer med att vara svensk att göra, men det jag en annan gång!

This entry was posted in Sociala Medier and tagged , . Bookmark the permalink.