Reflektionsövning för bättre studieteknik

Min senaste universitetskurs hade åtta moment som bedömdes och en stor tenta på slutet. För att jag skulle klara av den stora mängd självstudier som kursen består av och för att vara så förberedd som möjligt för tentamen i slutet av kursen så genomförde jag en reflektionsövning efter varje delmoment i kursen.

Reflektionsfrågor:

 • Hur kändes detta moment?
 • Vad under momentet fungerade bra och varför?
 • Vad under momentet fungerade dåligt och varför?
 • Vad behöver jag göra/förändra för att få bort de jag upplevde som dåligt?

Målet med denna reflektionsövning var att hitta brister i min studieteknik, och samtidigt hitta sätt att förbättra min studieteknik under kursens gång medan de fortfarande fanns en möjlighet till förändring! Ett annat mål var att ge mig själv en klapp på axeln för de som jag upplevde fungerade bra.

Slutsatser

 1. Ifrån början antecknade jag en del på föreläsningar och seminarier, men anteckningarna var inte tillräckligt bra. När jag kom tillbaka till dom vid en senare tidpunkt förstod jag inte, därför ändrade jag anteckningsteknik och försökte verkligen “skriva mer än nödvändigt”, och mer fokusera på att “förklara för mig själv.”
 2. Ju mer jag förberedde mig innan föreläsningarna desto lättare blev inlärningsprocessen. Enkelt upptryckt upplevde jag det så här:
  Inläsning + lektion = 3

  lektion + inläsning = 2
  Jag lärde mig mycket mer på tiden jag la ner om jag förberedde mig än vad jag gjorde när jag läste efter lektionerna. Jag upplevde att jag “kom längre” i min förståelse om jag förberedde mig innan lektionerna
 3. För att få ett bra utfall av reflektionsövningen; möjlighet till mycket förbättring, är det viktigt att göra övningen så snabbt som möjligt efter momentet, helst samma dag eller dagen efter. Får det gå längre tid blir reflektionsövningen snabbt sämre och mindre värd.

Det stora målet med hela övningen är att jag i slutändan ska kunna lägga så lite tid som möjligt på studierna för ett så bra resultat som möjligt. Eller kanske snarare att jag ska hitta snabbaste vägen till ett bra resultat.

This entry was posted in Studieteknik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.