Den globala familjen i Sverige

En del jag känner pratar om att det börjar växa fram en helt ny grupp människor i världen, de globala arbetarna. Jag tror att dessa alltid funnits, de som varierat är kanske vilket land de begett sig till. Idag finns det en hel del i Sverige och uppfattningen jag fått är att det är en snabbt växande grupp i vårt samhälle.

Jag vill berätta om en av dessa globala familjer som jag träffat genom mitt arbete. De är en familj på fyra. Mamman kommer ifrån Belgien och pratar holländska som modersmål. Utöver detta pratar hon också engelska, spanska, tyska och lite kinesiska. Pappan i familjen har sina föräldrar i Tyskland där han är uppväxt men hans familj kommer ifrån Guatemala ifrån början. Hans modersmål är tyska, men hans första språk är spanska. Han pratar också engelska och holländska.

De har också en dotter, hon pratar spanska och holländska som är språken som talas i hemmet. Hennes skolgång är på engelska. Hon läser holländska en kväll i veckan utanför skoltid för att underhålla sitt modersmål. Hon har också läst lite franska i skolan. Deras son kan samma språk som dottern, med tillägget att han också studerar kinesiska.

Nu håller jag på att lära dessa fyra personer svenska också. Svenskan blir det sjätte eller sjunde språket som förekommer i den här familjen. Att träffa den här familjen, och andra liknande familjer har berört mig mycket. Det lär mig mycket om andra länder och andra kulturer, samtidigt som de lär mig mycket om Sverige och svensk kultur.

Det som väckt mest tankar hos mig är insikten att den här familjen kan leva ett bra liv i Sverige utan att egentligen möta eller behöva det svenska språket. Svenskarna de eventuellt träffar kan de med lätthet prata engelska med och både skola och arbete går utmärkt att genomföra på engelska. Det ger mig samtidigt insikter om hur de är möjligt att faktiskt bo i Sverige utan att lära sig svenska, utan att få tillfälle att lära sig svenska för att de inte behövs. För att de går ändå.

Dessa tankar om de globala familjerna för mig vidare till tankar om hur vi värderar språkkunskaper i Sverige idag, vart synen på franska, tyska, spanska, engelska och svenska är på väg. Och vad som är framgångsrika kompetenser i en global värld.

This entry was posted in Engelska and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.