Varför ska matematiker och naturvetare lära sig språk?

Varför ska jag lära mig språk? Ständigt återkommande fråga hos alla lite kortare människor i min omgivning, vilket också lett till att jag diskuterat många olika svar på denna fråga. Ett svar handlar om värdet i att behärska språk för matematiker och naturvetare.

Uppslag på övning för att visa på språkets betydelse för matematik och naturvetenskap

  • Ge studenterna en matematisk uppgift med skriftliga instruktioner på engelska. Rätta och ta fram en siffra på hur många som lösta uppgiften korrekt.
  • Ge samma studenter samma eller en snarlik uppgift med skriftliga instruktioner på svenska. Rätta och ta fram en siffra på hur många som löst uppgiften korrekt.
  • Jämför och diskutera resultaten med studenterna utifrån frågeställningar kring värdet av att kunna språk för att lyckas inom matematik och naturvetenskap. Diskutera också med studenterna utifrån hur kunskaper i det svenska språket kan påverka förmågan inom matematik och naturvetskap.

Ett alternativ är att byta ut de engelska instruktionerna till “komplicerad”, “avancerad” eller “akademisk” svenska och visa på skillnaden i lösningsförmåga utifrån en jämförelse inom de svenska språket.

Detta i sig räcker inte som svar på frågan varför man ska lära sig språk men det är ett förslag på infallsvinkel, kommentera gärna om du har fler bra uppslag på hur det går att visa på betydelsen av språk.

This entry was posted in Svenska, undervisningsspråk and tagged , . Bookmark the permalink.