En whitboard per student i språkundervisning – en första reflektion

Jag har köpt några små whiteboards för att testa i min undervisning i svenska som andraspråk. Anledningen till att jag ville pröva dessa små whiteboards var att jag ville se om fler studenter kunde vara aktiverade under en större del av lektionerna. Jag började med att lägga samman en kort frågesport som repetition på förra lektionens innehåll, där alla skulle skriva svaret på sin tavla. Detta gick bra och är absolut något som jag kommer att fortsätta med.

Personlig whiteboard

Den oväntade effekten av att ge studenterna varsin ‘whiteboard’ var att de fortsatte skriva på dom, när dom inte längre var en del i ett visst undervisningsmoment. De använde ‘whiteboardsen’ som kladdpapper i andra skrivuppgifter och innan de skrev allmänna lektionsanteckningar. Min upplevelse var att de vågade skriva mycket mera, vågade testa mycket mera och utvecklade sitt skrivspråk och sitt språk mer engagerat och kanske också effektivare än innan.

Mina studenter är många gånger mycket noggranna med att anteckningarna av de svenska orden ska bli korrekta. Det är en utmaning att hjälpa många med stavning av ord eller andra skrivrelaterade frågor på samma gång. När studenterna kunde ställa sina frågor genom att skriva ner den på sin ‘whiteboard’, istället för att vänta på sin tur att tala, så kom fler ihåg sin fråga och fler kunde också få hjälp.

Mitt första möte med dessa små whiteboards var en fullträff på mer sätt än jag först tänkt. Om du redan använder dessa, dela gärna fler förslag nedan på hur de kan användas i undervisning.

This entry was posted in Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk and tagged , , , . Bookmark the permalink.