Tre snabba om musikens påverkan på lärande

BBC Future skriver om hur ljud och lukt påverkar elevers lärande

http://www.bbc.com/future/story/20131022-hacking-senses-to-boost-learning/1

Föreläsning om musikens påverkan på språk och läsinlärning

http://www.soc.northwestern.edu/brainvolts/videos/music_reading.html

Artikel på svenska om musikens påverkan på språk och lärande, med några undervisningsexempel

http://svenskaspraket.si.se/for-larare/pedagogiska-tips/sang-och-musik-i-svenskundervisningen/

This entry was posted in Lärande, Musik and tagged , , . Bookmark the permalink.