De digitala eleverna

De finns många, men jag ska nämna några, fullständigt briljanta elever som alla charmat mig på olika sätt. Och framförallt, har de via digitala medier stärkt sin roll i utbildningssystemet och påverkat. Dagens elever påverkar ämnen, upplägg, skolupplevelsen, allt som de tycker skulle kunna vara bättre.

Flera elever visar genom sin digitala närvaro att elever inte längre är passiva mottagare av utbildning. Elever och studenter håller på att bli en av flera jämlika parter i utbildningssystemet, när de inte får den respekt de förtjänar så kräver de densamma genom att engagera sig och använda digitala medier.

Några elever som jag tycker du ska ta dig tid att träffa:

Femåriga “Cassy”, framtida utvecklare och grundaren bakom Ponycorns – spelutveckling

Martha Payne, började fotografera sina skolluncher med sin mobil och lägga upp bilderna på bloggen http://neverseconds.blogspot.se/ Hon tyckte skolmaten hade förbättringspotential, uppmärksamheten som hon fick ledde till att skolan bad henne ta ner sin blogg. Detta var bara början på en intressant och spännande resa om yttrandefrihet, demokrati och mat.

Det finns också elever som visar på, hur undervisningen skulle kunna vara,

I Sverige finns Elias Giertz och säkert flera som visar på att elever har mycket att bidra till utvecklingen och förbättringen av vårt utbildningssystem.

Jag tanker ofta på de här eleverna, på hur kunniga de är, hur viktiga de är, och hur de inspirerar på så många sätt.

This entry was posted in Lärande, teknik and tagged , , , . Bookmark the permalink.