Var är alla SO-lärare?

Vilka lärare det är som delar sina tankar i det utökade kollegiet via sociala medier? Min känsla är att jag tagit del av fler didaktiska diskussioner inom svenska och svenska som andraspråk, än samhällskunskap. Inför en tentamen i ämnesdidaktik inom samhällskunskap stod jag nyligen ovanligt handfallen. Eftersom jag försöker utveckla min didaktiska förmåga utanför universitetets ramar genom sociala medier blev jag fundersam över orsaken till detta och undersökte frågan lite närmare.

Facebook

Gruppen för SO/SH lärare har på Facebook 247 medlemmar, motsvarande grupp för svenska som andraspråk har 1367 och svensklärargruppen har 1594 medlemmar.

Twitter

På Twitter är det svårare att kolla vilken typ av lärare som är aktiva, här kan jag bara utifrån min personliga uppfattning säga att jag ser många fler språkligt relaterade diskussioner. Samhällskunskapsrelaterade diskussioner ser jag aldrig förutom diskussionen om demokratiuppdraget, mellan alla typer av lärare.

Detta lämnar mig med slutsatsen att jag i sociala medier möter och tränar min didaktiska förmåga gällande språkundervisning mycket mer än samhällskunskap. Jag funderar över hur det kommer sig att olika typer av lärare verkar vara olika aktiva i det utvidgade kollegiet? Och vart är alla samhällskunskapslärare?

(Siffrorna är ifrån den 31 oktober)

This entry was posted in Samhällskunskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.