SFI undervisning med hjälp av Volvo reklamen

Den här övningen gav stort engagemang och fin återkoppling i min SFI undervisning. Övningen upplevdes tankeväckande och intressant, vilket också är anledningen till att jag ville dela idén till min lektion här.

Målet med övningen är att öva på skillnaderna mellan tycka, tänka och tro, samt att få möjlighet att dela sina egna erfarenheter av svensk kultur.

Material 

http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2010/03/03/tycker-or-tror/   

Övning

Titta på Volvo reklamen med Zlatan.
Ge studenterna följande frågeställningar att besvara:
  
 • Vilka teman förekommer i reklamen?
 • Vad tycker du om reklamen?
 • Var tror du den här reklamen visats?

  • Vad är reklamens sammanhang?
 • Vem tror du är målgruppen för reklamen?
 • Tror du att den fungerar på målgruppen?
 • Var tror du att reklamen eventuellt inte skulle fungera?
 • Vilken bild ger reklamen av Volvo?
 • Vilken bild ger reklamen av Sverige?

  • Hur väl stämmer den bilden tycker du?
  • Vad stämmer eventuellt inte?
 • Vad tror du en svensk som ser den här reklamen tänker?
 • Diskutera hur andra i gruppen tänkt om reklamen?

  • Vad har ni uppfattat lika?
  • Vad har ni uppfattat olika?

Kontidionalis tillägg:

 • Vad skulle du ha använt för tema om du fått göra den här reklamen?
 • Vem skulle du eventuellt valt som stjärna istället?
 • Vad skulle du eventuellt förändrat i bilden av Sverige?

Alla övningar som tillskriver folkgrupper egenskaper, känslor eller andra former av generaliseringar kan vara känsliga, samtidigt som det är ett bra tillfälle att just problematisera generaliseringar. Ett bra sätt att nyansera diskussionen är att också bidra med referat från svenskmedia om den här reklamen, vilka olika åsikter har förts fram? Vad har Volvo själva sagt, Zlatan osv.

Idéer på vidareutveckling eller uppföljning, lägg en kommentar!

This entry was posted in SFI, Svenska, Svenska som andraspråk and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.