Utbildad till vad?

Jag är rätt stressad. Det ligger ju lite i tiden att vara stressad elev eller stressad student. Känslan växer ju längre in i min utbildning jag kommer. Snart har jag bara en termin statsvetenskap kvar att läsa, efter det anses jag behörig att undervisa samhällskunskapsämnet, om jag klarar resterande ämne och del av min ämneslärarutbildning.

I dagarna blir jag precis klar med en valbar kurs i Internationella Relationer. En kurs som jag läst för att ämnet intresserar mig, och för att gymnasieskolans kursutbud inom samhällskunskapen innefattar en kurs i internationella relationer. I dagarna börjar också nästa kurs inom min utbildning som kommer att handla om makt och media, ytterligare en kurs som jag ser fram emot! Kurserna överlappar varandra med en dag den här gången, det finns inte en minut mellan dom.

Det som stressar mig, är att jag inte mappat innehållet i min universitetskurs till ämnesplanen i Internationella relationer. Jag har inte heller prövat mig fram i att utforma ett undervisningsupplägg för samma kurs, eller tagit fram några specifika övningar. Gör det då, blir ju det lätta svaret.

Problemet är att det inte är så himla lätt. Universitetsstudierna är heltidsstudier och ju längre in i programmet jag kommer desto mer sant blir det att jag behöver lägga dessa 40 timmar i veckan på att tillägna mig kursinnehållet i tillräcklig omfattning för att kunna få ett godkänt betyg. Min personliga uppfattning är att det ibland dessutom är skillnad på att tillägna mig kursinnehållet för ett bra betyg, och att förstå kursinnehållet. För att kunna göra undervisningsupplägg behöver jag förstå kursinnehållet.

Jag är fast i ett hamsterhjul där den självklara lösningen är att ta av min nuvarande fritid för att kunna lägga tid på att fördjupa min förståelse av det jag läser, för att vidare kunna skissa på, och koppla innehållet till det kurser jag om ett par år ska kunna undervisa i. Alternativet är så klart att vänta med att skissa på och koppla innehållet i det kurser som jag läser till min framtida undervisning tills dessa att jag står där i klassrummet. Problemet är ju att då kommer jag stå där, i klassrummet.

Mitt val är alltså att ta av min fritid nu, eller att ta av min fritid sen. Ärligt talat har jag ingen lust till någondera. Kanske finns det andra lärarstudenter som lyckas med båda, kanske är jag inte särskilt representativ, vad vet jag egentligen.

Eller, skulle det kunna vara så, att det finns förbättringspotential i lärarutbildningens utformning, som skulle kunna leda till att nyexaminerade lärare som kom ut till skolor hade fått en mer relevant förberedelse för uppdraget?

This entry was posted in Lärarstudent. Bookmark the permalink.