Den här kompetensen behöver nya lärare!

I #nlchatt på twitter i tisdags diskuterades vad nya lärare behöver med sig i ryggsäcken. Diskussionen var mycket intressant! Jag har sammanställt innehållet och ritat tre bilder som visar en del av vad vi pratade om.

För att få fram diagrammen  listade jag alla uppfattade kunskapsbehov som passerade i #nlchatt. Sedan slog jag ihop de i ”kunskapsområden” och la in några egenskaper under kunskapsområden. Nyfikenhet, empati och ärlighet nämndes, de är min personliga uppfattning att detta är viktiga egenskaper både i ledarskap och i relationsbyggande, därför fick de vara med ”dubbelt”. Om en ska bort av av kunskapsområdena  jag listat så är det pedagogisk förmåga. Tålamod nämndes i chatten och eftersom de inte ”passar in” någon annanstans så tolkade jag det som en del av en pedagogisk förmåga. Man kan nog också tänka att alla områden tillsammans visar pedagogisk förmåga.

Listan på kunskapsområden ifrån chatten ser ut så här:

Ämneskunskaper (2)
“Diagnos” kunskap (1)
Ledarskap (4)

  • Nyfikenhet
  • Empati
  • Ärlig

Relationsbyggande förmåga (5)

  • Nyfikenhet
  • Empati
  • Ärlig
  • Humor

Populärkultur kunskap (1)
Pedagogisk förmåga (1) (nämndes som tålamod)
Kommunikations-teknik (1) (nämndes för svåra samtal)

När jag listat dom så viktade jag dom också, på en höft, (siffran inom parentes) efter hur ofta jag tyckte att de olika kunskapsområdena nämndes i chatten. Detta ger en bild av hur viktiga kunskaperna är i relation till varandra. Det första diagrammet nedan visar hur de olika kunskaperna förhåller sig i relation till varandra.

Sedan tog jag fram ett annat diagram som visar precis samma information. Det mörklila på bilden är de som #nlchatt definierade som eftersökta kunskaper.

Det sista diagrammet  visar igen samma sak som de två ovan, med ett tillägg. Jag gjorde en egen självskattning på hur jag själv ligger till i förhållande till de olika kunskapsområdena. Det ljuslila på bilden är mina siffror,  som ni ser är jag väldigt svag på en del områden, och har kommit en bit på väg inom andra. Det är alltså en jämförelse mellan äpplen och päron men det är inget i detta som är vetenskapligt så, håll till godo! Jag har lekt runt med innehållet i chatten och ville visa ett exempel på hur man kan ta det ett steg vidare!

Vill du ha underlaget för att göra en egen jämförelse, få ett egen “ljuslila” fält i relation till innehållet i #nlchatt  så har jag en excel-fil att dela, bara att säga till.

Här finns #nlchatt https://twitter.com/search?q=%23nlchatt&src=hash

This entry was posted in Lärarstudent and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Den här kompetensen behöver nya lärare!

  1. Pingback: Vad mäter betyg? | Grävardotter

Comments are closed.