Förarlösa bilar och hållbar utveckling

Klimatförändringarna utmanar vår vilja och villkoren för vårt resande. Förarlösa fordon behöver i sig inte innebära någon skillnad eller potentiell förändring för vårt resande eller hållbar utveckling. Däremot kommer uppkopplade förarlösa fordon med potentiellt kraftfulla verktyg för ett mer hållbart resande. Det jag föreställer mig här är ett förarlöst fordon med en uppkoppling till ett centralt transportsystem som lagrar och hanterar din och alla andras reseinformation.

Utsläppsrätter på individnivå

En första möjlighet som kommer utifrån ovanstående förutsättningar är individuella utsläppskvoter för resande. Det skulle t.ex. kunna realiseras genom maxtak ifråga om utsläpp per individ. Det skulle också kunna realiseras genom någon form av miljöavgift i relation till dina utsläpp. Detta skulle i teorin gå att ordna redan idag, men verktygen för kontroll kan potentiellt sätt bli mycket enklare med uppkopplade förarlösa fordon.

En annan intressant möjlighet är någon form av miljöpoängsystem där varje individ får ett antal poäng att förbruka utifrån någon tidsrymd. Om individen då väljer som alternativ till enskilt resande, att samåka med personer som ska till samma destination, dras färre miljöpoäng för individen och samåkande uppmuntras, möjligheterna för detta skulle förenklas avsevärt av ett centralt system.

Beroende på hur snabbt klimatförändringarna känns verkliga och när, var och vem naturkatastrofer och klimatförändringarnas konsekvenser drabbar så kommer behovet, opinionen och normerna som skulle behövas för att implementera något av ovanstående kontroll och styrsystem kunna växa fram inom ett antal år.

Klimatsmart resande och individens frihet

Hållbar höst

Samtliga dessa förslag skulle samtidigt potentiellt sätt innebära en häftig inskränkning av individens frihet och integritet. Alla dina resor du någonsin gjort, potentiellt sätt centralt lagrade. Klimatförändringar och vårt resande skulle således kunna innebära ett motiverande av ofantlig kontroll och inblandning i medborgares förehavanden ifrån stat eller annan part. Inte helt olikt retoriken runt massövervakning och terrorhot.

Vad som blir tydligt i det här resonemanget är att miljöfrågor i sig utmanar och ställer frågor om individers frihet och integritet. Det blir också kristallklart, hur viktigt det är att främja utvecklingen av hållbara transporter och fordon. Utvecklingen av hållbara fordon och transporter, som förekommer behovet av den här typen av kontrollmekanismer blir en integritets och frihetsfråga. Teslas beslut att släppa sina patent fria, är en gott exempel på hur just detta kan motverkas i realiteten.

Ett annat perspektiv på förarlösa fordon hittar du här

This entry was posted in teknik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.