Min första ADHD elev och mina utmaningar

Jag har mött min första ADHD elev. Han är briljant, men jag är ingen briljant lärare än. Jag har privatundervisning för en grupp på fyra där eleven med ADHD är med. Vi har prövat oss fram när det gäller undervisning och undervisningsmetoder för att hitta former som alla gillar och känner att de utvecklas av.

I början av våra lektioner visste jag inte om att en elev har ADHD. Så här i efterhand skrattar alla åt mig, som inte förstod direkt. Vad jag såg? En snabblärd människa som ville ha undervisning i högt tempo. Så jag prövade detta för hela gruppen, vilket resulterade i att min elev med ADHD lätt följde undervisningen och snappade upp allt innehåll som det var tänkt. Men tyvärr, ingen annan i gruppen.

Så jag backade tillbaka, till ett lugnare tempo som gör det möjligt för samtliga i gruppen att ta till sig undervisningen. Istället har jag nu en elev som inte tycker undervisningen är jättekul, som blir klar snabbt, som sitter still korta stunder och som har utmaningar i att ta till sig instruktioner.

Till hösten skulle jag vilja utveckla min undervisning, ta några steg mot att kunna hantera hela gruppens lärande samtidigt. Utmaningen för mig handlar om att bortse från undervisningsmetoder som jag gillar och söka nya som fungerar ännu bättre.

Ett moment i min SFI undervisning som jag gillar som är återkommande ser ut ungefär så här:

  1. Gå igenom nytt grammatiskt stoff eller repetera grammatiskt stoff.
  2. Läs text om aktuellt och relevant ämne.
  3. Samtal om nya ord i texten, kopplingar till språk vi redan kan och olika sätt att minnas orden.
  4. Skriv kort egen text om ämne som relaterar till texten.
  5. Kamratbedömning av texterna med särskilt fokus på specifikt grammatiskt stoff.
  6. Gemensam genomgång av texterna.
  7. Sätta ord på, och återge ny kunskap jag fått i detta moment.

Så, det jag nu tänker är, det spelar ingen roll om jag gillar det eller upplever att det är ett effektivt lärmoment som del av en lektion. Utifrån de reflektioner som jag själv kan göra är det två saker som är utmanande för min ADHD elev, i första hand turtagning i gruppen och i andra hand, enskilt skrivarbete. Så, hur förändrar jag detta undervisningsmoment för att bättre möta hela gruppens behov? Den frågan söker jag nu svar på.

This entry was posted in Lärande, SFI and tagged . Bookmark the permalink.