Mitt remissvar till digitaliseringskommissionen

Digitaliseringskommissionen har släppt en delrapport som nu är ute på remiss. Rapporten behandlar it i skolan särskilt utförligt. Bra jobbat med rapporten Digitaliseringskommissionen, en god sammanställning av uppfattat nuläge när det gäller digitaliseringen i Sverige och västvärlden. Jag tycker era förslag gällande It i skolan kunde varit lite mer långtgående, framförallt när det gäller samhällskunskap.

Fler förslag för samhällskunskap i skolan

I dag finns det två fördjupningskurser inom samhällskunskap för gymnasiet, till att börja med föreslår jag att antalet kurser utökas med ytterligare en kurs. Förutom kurserna i Internationell ekonomi och Internationella relationer som finns idag bör en kurs tillkomma, Demokrati och teknik.

Kursen bör syfta till att ge elever förståelse för vilka policy implikationer som dagens teknik och teknikutvecklingen ger. Kursens centrala innehöll bör handla om teknikens effekter i samhället samt demokratiteorier från lokal till global nivå.

Det stora strukturella förslaget

Det stora strukturella förslaget som Digitaliseringskommissionen, Skolverket eller någon annan bör för fram är en mer lättrörlig förändringsprocess när det gäller kurs och ämnesplaner för grund och gymnasieskola.

För att bättre och snabbare möta samhällsförändringarna bör kurs och ämnesplanerna kunna förändras över tid och inte vara fasta i sitt innehåll.

Mitt förslag är att gymnasieskolans ämnesplaner öppnas upp för kontinuerlig revidering var sjätte år. Omfattningen på denna revidering bör max omfatta en femtedel av ämnesplanernas centrala innehåll. Revideringen bör utföras av ett sakkunnigt råd, med god representation från samhällets alla intressenter. Grundskolans kursplaner bör vara öppna för revidering var tionde år, även denna möjlighet till revidering bör omfatta max en femtedel av kursplanernas centrala innehåll och även denna utföras av ett sakkunnigt råd.

This entry was posted in Samhällskunskap, teknik and tagged , . Bookmark the permalink.