Värdegrunds- och demokratiarbete

Värdegrundsarbetet i skolan för demokrati och mänskliga rättigheter är centralt, och även svårt. Inom ramen för samhällskunskapsämnet finns det utifrån ämnesplanernas centrala innehåll möjlighet att beröra frågeställningar kring t.ex. diskriminering och rasism närmare. Nedan har jag samlat de resurser jag kommit över under det gångna året utifrån tre perspektiv, varför, hur och vad kan man göra. En bra ingång till ämnet ger Mikael Bruér. Börja gärna med att läsa hans text om att bemöta extremism.

värdegrund

Varför uppkommer rasism?

Så fungerar det 

Mobbning

Empati och det nya livet på nätet – Filosofiska rummet

Att arbeta för den demokratiska värdegrunden i skolan

This entry was posted in Demokrati and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.