Framgångsrik studieteknik enligt Marton

Precis läst ett kapitel om studieteknik i en väldigt intressant bok, inlärning och omvärldsuppfattning. I den delas studerande in i två huvudtyper, holister och atomister där holisterna är de framgångsrika. Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur respektive grupp går tillväga. 

Djupinlärning med en holistisk minnesbehållning

Marton

 • Fokuserar på helheten
 • Funderar på vad författaren vill säga
 • Frågar sig vad som är syftet med texten
 • Letar efter de stora dragen
 • Följer resonemangen och fokuserar på slutledningen
 • Förståelsen av helheten underlättar behållningen av ett stoffs delar.

Holisternas studiemönster

 • Bygger helhetstrukturer
 • Matchar bok mot/med undervisning
 • Samordnar anteckningar
 • Sammanfattar

Ytinlärning med en atomistisk minnesbehållning

 • Lär in delar efter varandra (tänk legoklossar)
 • Läser samma text flera gånger
 • Fokuserar på detaljer

Atomisternas studiemönster

 • Läser flera gånger
 • Noterar namn, siffror
 • Svårt att plocka ut det viktiga, inte fått någon djupare analys än av vad som leder till att detta är svårt för atomisterna.

Hoppas detta gav lite snabb inspiration! Än så länge ligger denna bok på en total andraplats av alla pedagogiskt inriktade böcker jag läst under utbildningen.

This entry was posted in Studieteknik. Bookmark the permalink.