Island och Internationella relationer

Efter några dagar på Island under hösten 2014 har tankarna om landets situation när det gäller internationella relationer inte lämnat mig ifred. Jag var inte där för att studera internationella relationer men vartefter jag fick bekanta mig med landet, så blev fler och fler tecken svåra att undgå.

Det första intrycket för mig var arkitekturen i Reykjavik. Den liknar inget annat jag sett, vilket i sig var intagande. Jag tyckte ändå kunna mig urskilja tre olika stilar som mötes, den första vår ’vanliga’ nordiska stil på hus Harpa och offentliga ytor. Den andra var influenser från den amerikanska stadsbilden, breda gator och samma typ av affär och butiksområden som finns där. Den tredje delen som för mig tillsammans med de två andra influenserna bildade helhet var det som jag uppfattade som det isländska, påkostat, futuristiskt och eget.

Mat och kulturliv visade också på var Island har sina politiska band. Det fanns en hel del danskinfluerade restauranger samt pölsemän. Någon brittisk pub skymtade också förbi, och framförallt massor av restauranger med amerikansk prägel.

Reykjavík prideDet var kanske ändå när jag bläddrade i en lokaltidning om Reykjaviks Pridefestival som de internationella relationerna uppenbarade sig allra tydligast. En helsidasannons ifrån amerikanska ambassaden mitt i tidningen om karneval och barhak.

Islands största inkomstkälla är fiske vilket således också gör fisk till politik. När jag i början på augusti läste den här initierade artikeln på Islandsbloggen om Islands situation när det gäller importförbud av fisk till Ryssland blev Islands geografiska och politiska läge igen synligt. Island omfattas inte av förbudet och spekulationerna om varför handlar bland annat om att Island helt enkelt blev ”glömt” när Ryssland listat sina länder med förbud.

På det hela taget märktes verkligen Islands placering om inte mitt emellan världsdelarna så mellan världsdelarna. Det var väldigt tydligt att USA arbetar både hårt och mjukt, konstruktivistiskt och realistiskt för att hålla islänningarna nära sig och samtidigt säkra landet från eventuella hot mot USA.  Läser i en rapport ifrån north atlantic ridgetotalförsvarets forskningsinstitut ”… strategiska bombflyg som Ryssland återupptog nästan omedelbart efter det amerikanska tillbakadragandet 2006…”, USAs tillbakadragande syftar till att man då lämnade flygbasen man byggt på Island i anknytning till andra världskriget. Vidare står det också i rapporten att om relationerna mellan USA och Ryssland skulle försämras skulle det direkt synas på Island. Funderar över annonsen i Pridetidningen, är den ett sådant tecken?

Väldigt intressant att notera ur rapporten från totalförsvarets forskningsinstitut är beskrivningen av Islands väg ur finanskrisen 2008. Till att börja med agerade Storbritannien som hade relationer till Island via bankväsendet rent av isländsk kronaaggressivt och Island hade svårt att hitta hjälp hos någon stat för att ta sig ur sin situation. Detta ledde till att man sökte ’nya vänner’ och istället för t.ex. EU och IMF vände sig till Ryssland för lån. Efter detta mjuknade Storbritannien och Nederländerna som då gick in och erbjöd Island lån, och som en följd kunde också de nordiska länderna gå in och erbjuda lån. Men Ryssland lånade i slutändan ut en halv miljard till Island även dom. Vilket får mig att fundera på om inte ”det glömda” Island ifråga om importförbudet av fisk egentligen handlar om att Ryssland vill ha tillbaka sina pengar? Den 28 Augusti 2015 hade Ryssland “upptäckt” även Island och infört sanktioner även på livsmedelsimport ifrån Island,

Hösten 2015

Hösten 2015 läser jag om den här bloggposten, ovan står det, “Vidare står det också i rapporten att om relationerna mellan USA och Ryssland skulle försämras skulle det direkt synas på Island.” Islandsbloggen har precis lagt upp ett nytt inlägg om Islands relation med USA och NATO. Flygbasen i Keflavík som tidigare fungerat som NATO-bas men sedan 2006 inte haft någon aktivitet ska åter tas i bruk. Islandsbloggen skriver “sannolikt [kommer] USA betydligt oftare än i dag ha flygplan på Island för att bättre kunna övervaka luftrummet.

En nära angränsande fråga är Arktis framtid. En ungefärlig bild av nuläget för Arktis gavs nyligen i P1.

This entry was posted in Internationella relationer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.